Зміст курсу МСПР

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст курсу
 

Теоретична база. Лекційний курс

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Теоретичні основи менеджменту соціально-педагогічної роботи

Лекції 1-2. ПРЕДМЕТ І ЗНАЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ. УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЮ РОБОТОЮ

Лекція 3. ОБ’ЄКТ ТА СУБ’ЄКТ МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ. ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Лекція 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Організаційно-методичні основи менеджменту соціально-педагогічної роботи

Лекція 5-6. КОМУНІКАЦІЇ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ Й ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Лекція 7-8. УПРАВЛІННЯ НЕФОРМАЛЬНОЮ ГРУПОЮ, СТИЛІ КЕРІВНИЦТВА

Лекція 9. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Лекція 10. АДМІНІСТРУВАННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ

Теми практичних занять

 1. Предмет і значення менеджменту в соціальній роботі. Система менеджменту соціальної роботи.
 2. Управління соціальною роботою.
 3. Об’єкт та суб’єкт менеджменту соціальної роботи. Особливості професійної діяльності менеджерів соціальної роботи.
 4. Організація як соціальна система.
 5. Комунікації у соціальній роботі й процес прийняття рішень.
 6. Управління неформальною групою, стилі керівництва.
 7. Управління персоналом.
 8. Адміністрування в соціальній роботі.

Самостійна робота

 1. Предмет і значення менеджменту в соціальній роботі. Система менеджменту соціальної роботи.
 2. Управління соціальною роботою.
 3. Об’єкт та суб’єкт менеджменту соціальної роботи. Особливості професійної діяльності менеджерів соціальної роботи.
 4. Організація як соціальна система.
 5. Комунікації у соціальній роботі й процес прийняття рішень.
 6. Управління неформальною групою, стилі керівництва.
 7. Управління персоналом.
 8. Адміністрування в соціальній роботі.

Тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань

 1. Політично-правові засади соціального менеджменту в Україні.
 2. Теоретичні витоки менеджменту соціальної роботи.
 3. Сучасні підходи до розуміння менеджменту соціальної роботи.
 4. Менеджмент соціальної роботи: сутнісні характеристики та функції.
 5. Роль і місце соціальної роботи в громадянському суспільстві.
 6. Сутність громадянського суспільства з позицій антропосоціального підходу.
 7. Шляхи реалізації антропосоціального підходу до формування соціального громадянського суспільства.
 8. Складові механізму формування соціального (громадянського) суспільства в Україні.
 9. Шляхи реалізації антропосоціального підходу до стратегічного управління у політичній сфері суспільства.
 10. Шляхи реалізації антропосоціального підходу до стратегічного управління економічною сферою суспільства.
 11. Шляхи реалізації антропосоціального підходу до стратегічного управління культурною сферою суспільства.
 12. Шляхи реалізації антропосоціального підходу до управління процесом формування гармонійної сім’ї.
 13. Формування корпоративної культури цільового соціального управління в організації.
 14. Практична ідеологія соціальної роботи.
 15. Впровадження соціальних проектів і програм у системі соціальної роботи.
 16. Підходи до прийняття управлінських рішень у соціальній роботі.
 17. Вплив «нового менеджеріалізму» на реформування європейських соціальних служб.
 18. Модель толерантного менеджменту персоналу.
 19. Процес мотивації персоналу соціальних служб та його складові.
 20. Управління мотивацією персоналу, зайнятого в соціальних службах.
 21. Західний досвід мотивації персоналу соціальних служб та можливості його застосування в управлінні соціальною роботою.
 22. Процес оцінювання персоналу: сутність, цілі, завдання, елементи.
 23. Система оцінювання персоналу соціальних служб.
 24. Методи оцінювання персоналу соціальних служб.
 25. Атестація соціальних працівників.
 26. Інформаційне забезпечення менеджменту соціальної роботи.
 27. Комп’ютерні технології підтримки управлінських рішень.
 28. Консультування у менеджменті соціальної роботи.
 29. Місце та роль консалтингу в системі управління соціальною роботою.
 30. Методи підвищення ефективності роботи з персоналом соціальної служби.
 31. Соціальні технології роботи з попередження правопорушень.
 32. Підготовка та оформлення управлінських документів.

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУЗ КУРСУ «МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ ТА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ» для 58 групи