Зміст курсу "Плавання з методикою викладання", ФФВ, спеціальність: Спорт

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук
Зміст курсу
 

Зміст

Зміст курсу

Змістовий модуль І. Історія розвитку плавання, класифікація термінологія.

Тема 1.Історія розвитку плавання.

Теоретичний матеріал

Презентація №1

Самостійна робота

Самостійна робота ЗМ 1 опрацювати стр.2-10

Ознайомитись з матеріалами самостійної роботи і формами її контролю.

Тема 2. Плавання в Україні.

Самостійна робота

Самостійна робота ЗМ 1 опрацювати стр.10-11

Тема 3. Плавання в історії Олімпійських ігор.

Самостійна робота

Самостійна робота ЗМ 1 опрацювати стр.10-11

Тема 4. Класифікація і термінологія.

Теоретичний матеріал

Самостійна робота ЗМ 1 опрацювати стр.11-12

Самостійна робота

Оформлення і захист термінологічного словника опрацювати стр 39-45.

Тема 5. Правила безпеки на воді.

Самостійна робота

Самостійна робота ЗМ 1 опрацювати стр.12-13

Відповісти на питання до ЗМ 1. стр 9.

Змістовий модуль 2. Основи техніки спортивного плавання.

Тема 6. Засади техніки плавання.

Теоретичний матеріал

Презентація №2

Самостійна робота

Ознайомитись з матеріалами самостійної роботи і формами її контролю до ЗМ 2 стр. 10.

Тема 7. Закономірності статичного плавання.

Теоретичний матеріал

Лекція №1опрацювати стр.2-5

Тема 8. Закономірності динамічного плавання.

Теоретичний матеріал

Лекція №1опрацювати стр.6-10

Тема 9. Закономірності раціональної техніки гребкових рухів.

Теоретичний матеріал

Лекція №1опрацювати стр.10-14

Самостійна робота

Відповісти на питання до ЗМ 2. стр 10.

Змістовий модуль 3. Техніка спортивного плавання

Тема 10.Загальна характеристика техніки способів плавання, стартів і поворотів.

Теоретичний матеріал

Лекція №2

Практична робота

Перелік тем і змісту практичних занять стр. 12-14.

Самостійна робота

Підготувати конспект за завданням стр 11.

Тема 11.Біомеханічна характеристика способів плавання (кроль, брас, дельфін), стартів і поворотів.

Теоретичний матеріал

Інструкція № 1

Практична робота

Відео №1

Відео №2

Самостійна робота

Опрацювати інструкцію № 1 Вміти здійснити аналіз узгодженості рухів різними способами плавання,стартів і поворотів на практичних заняттях.

Тема 12.Помилки в техніці плавання, при виконанні стартів і поворотів.

Теоретичний матеріал

Інструкція № 2

Самостійна робота

Опрацювати Інструкцію №2 Вміти визначити помилки студентів під час проведення практичних занять.

Відповісти на питання до ЗМ 3 стр 12.

Змістовий модуль 4. Методика початкового навчання плаванню

Тема 13. Принципи навчання плаванню.

Теоретичний матеріал

Лекція №3

Практична робота

Теми і зміст практичних занять № 2 Написати план-конспект уроку з 1-8 за вибором студента

Самостійна робота

Семінар № 1

Тема 14. Організація процесу початкового навчання плаванню.

Теоретичний матеріал

Лекція №3

Практична робота

Теми і зміст практичних занять № 2

Самостійна робота

Семінар № 1

Тема 15. Методи навчання плаванню.

Теоретичний матеріал

Лекція №4

Практична робота

Теми і зміст практичних занять № 2 Написати план-конспект уроку з 9-17 за вибором студента

Самостійна робота

Семінар № 2

Тема 16. Засоби навчання плаванню.

Теоретичний матеріал

Лекція №4

Практична робота

Теми і зміст практичних занять № 2

Самостійна робота

Семінар № 2

Змістовий модуль 5. Прикладне плавання

Тема 17. Основи прикладного плавання.

Теоретичний матеріал

Лекція № 5

Тема 18. Техніка прикладного плавання.

Теоретичний матеріал

Презентація № 3

Самостійна робота

Семінар № 3

Тема 19. Послідовність дій при рятуванні потопаючих.

Теоретичний матеріал

Лекція № 5

Тема 20. Особливості послідовності надання першої допомоги потопаючим в залежності від виду утоплення.

Теоретичний матеріал

Лекція № 5

Тема 21. Плавання на відкритих водоймах (безвідривна практика).=

Практична робота

Теми і зміст практичних занять

Змістовий модуль 6. Засоби підготовки на суші

Тема 22. Загальнорозвиваючі вправи.

Теоретичний матеріал

Лекція № 6

Тема 23. Спеціальні вправи.

Самостійна робота

Семінар №4

Змістовий модуль 7. Організація та проведення змагань

Тема 24. Види змагань, системи оцінки і заліку.

Теоретичний матеріал

Лекція № 7

Тема 25. Організація і проведення змагань.

Теоретичний матеріал

Презентація № 4

Самостійна робота

Семінар № 5

Тема 26. Правила змагань.

Теоретичний матеріал

Лекція № 7

Практична робота

Прийняти участь в організації і проведенні змагань з плавання

Тестові питання

Тестові питання до МКР

Екзаменаційні вимоги

Екзаменаційні вимоги