Звіт про навчальну практику "Засоби дистанційної освіти" Хуторна А..,2019

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Звіт про навчальну практику "Засоби дистанційної освіти"

студента Фізико-математичного факультету, 5 курсу, спеціальністі "математика, фізика, економіка"

Хуторна Альона Олексіївна

Навчальний предмет

Алгера і початки аналізу

Клас

11

Навчальна тема

Елементи комбінаторики та теорії ймовірностей.

Мета вивчення теми

Узагальнити і систематизувати знання учнів про елементи комбінаторики та теорії ймовірностей ; Розвивати вміння використовувати властивості елементи комбінаторики та теорії ймовірностей для розв`язання вправ, творчу активність, розширювати кругозір учнів; розвивати навички самостійної роботи з додатковою літературою; Виховувати самостійність мислення, толерантність до міркувань інших учнів, зацікавленість темою, залучати до роботи в групі.


Теоретичний матеріал

1. Актуалізація і корекція опорних знань, навичок і вмінь

Теорія ймовірності

Тестування №1

2. Вивчення нового матеріалу

Теорія ймовірностей

Тестування №2

3. Практичні завдання

Розв'язування задач

4. Підсумки уроку

Підсумковий тест

Методичні та дидактичні матеріали

 1. Курс у g4mu6e.
 2. Стінгазета
 3. Інфографіка
 4. Тестування №1, Тестування №2, Підсумковий тест
 5. Презентація,
 6. Трактикум теорії ймовірностей
 7. Розв'зання прикладів, Теоретичний матеріал
 8. Ментальна карта
 9. Гра: знайди пару
 10. Блог

Інформаційні ресурси

Друковані джерела

 1. Барковський В.В., Барковська Н.В., Лопатiн О.К.

Теорiя ймовiрностей та математична статистика: Навч.посiб. - К.: ЦУЛ, 2002. - 448 с

 1. Шкіль М. І., Колесник Т. В., Хмара Т. М. Алгебра і початки аналізу: Підруч. Для 11 кл. з поглибленим вивченням математики в середніх закладах освіти. — К.:Освіта, 2000. — 318 с.
 2. Літвіненко О.А. Збірник задач з теорії ймовірностей: Навч. посіб. для студ. економ. спец. денної форми навчання. - Суми: СумДУ, 2004. - 80 с

Відеоматеріали

 1. [1]
 2. [2]

Електронні ресурси

 1. [3]
 2. [4]
 3. [5]

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка