Звіт про навчальну практику "Засоби дистанційної освіти" Кукуєва А., 2019

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Звіт про навчальну практику "Засоби дистанційної освіти"

студентки фізико-математичного факультету, 1 курсу, спеціальністі "МІЕ18М"

Кукуєва Анастасія Сергіївна

Навчальний предмет

Геометрія

Клас

11

Навчальна тема

Тема 2. ТІЛА ОБЕРТАННЯ

Мета вивчення теми

«На уроці ти дізнаєшся про поняття кулі і сфери, центра кулі (сфери), радіуса, діаметра, діаметральної площини, перерізу кулі площиною , великого кола та круга, дотичної площини до кулі. Як знаходити елементи кулі (сфери) та визначати взаємне розміщення площин і кулі у просторі. Як застосовувати знання теореми про переріз кулі площиною для розв’язування задач.»,

«Ми навчімося розвивати просторову уяву, спостережливість та логічне мислення; розвиток пізнавальної діяльності ; показувати зв'язок геометрії з життям , міжпредметні зв’язки , вчитися аналізувати та систематизувати знання . »,

«Ти маєш орієнтуватися в розумінні теоретичного матеріалу, виділяти головне, порівнювати, зіставляти. »

Теоретичний матеріал

1. Актуалізація і корекція опорних знань, навичок і вмінь

2. Вивчення нового матеріалу

3. Практичні завдання

4. Підсумки уроку

Підсумковий тест

Методичні та дидактичні матеріали

Допишіть до кожного пункту списку посилання

Куля і сфера.png

Інформаційні ресурси

Друковані джерела

  1. Підручник з геометрії 11 клас Бевз Г.П.
  2. Підручник з геометрії 11 клас Погорєлов О.В.
  3. Посібник для підготовки до ЗНО

Відеоматеріали

  1. Геометрія 11 клас
  2. Куля та сфера
  3. Куля і сфера

Електронні ресурси

  1. Куля і сфера
  2. Тіла обертання
  3. Куля і сфера

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка