Звіт про навчальну практику "Засоби дистанційної освіти" Кравченко О.,2019

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Звіт про навчальну практику "Засоби дистанційної освіти"

студентки 5 курсу фізико-математичного факультету, спеціальності "Математика та фізика, економіка"


Кравченко Оксана

Навчальний предмет

Алгебра

Клас

10

Навчальна тема

Тригонометричні формули додавання

Мета вивчення теми

Закріпити знання учнів з наступних тем: «Формули додавання для синуса, косинуса та тангенса», формувати вміння учнів виконувати тотожні перетворення тригонометричних виразів за допомогою цих формул;

Розвивати логічне мислення, обчислювальні навички, культуру математичної мови, вміння аналізувати, узагальнювати, конкретизувати, робити висновки, працювати самостійно та у групі ;

Виховувати наполегливість, уважність, працелюбність, любов до математики.

Теоретичний матеріал

1. Актуалізація і корекція опорних знань, навичок і вмінь

Повторення вивченого

Завдання для самоконтролю

2. Вивчення нового матеріалу

Тригонометричні формули додавання

Тестові завдання для самоконтролю

3. Практичні завдання

Тренувальні вправи. Презентація

Завдання на тему: “Тригонометричні формули додавання”

4. Підсумки уроку

Підсумковий тест

Методичні та дидактичні матеріали

Допишіть до кожного пункту списку посилання

 1. Google Клас.
 2. Стінгазета
 3. Інфографіка
 4. Завдання для самоконтролюТестові завдання для самоконтролюПідсумковий тест
 5. Повторення вивченого Тригонометричні формули додавання Тренувальні вправи. Презентація
 6. Короткий довідник з математики Тригонометрія
 7. Тема 6 Урок 1 Формули додавання - Алгебра 10 клас Формули додавання Практика Знайомство з формулами суми і різниці однойменних тригонометричних функцій - 10 клас
 8. Ментальна карта із візуалізацією зв'язків між різними об'єктами та фактами до теми електронного уроку
 9. Методичні або дидактичні матеріали до уроку, що зроблені у ППЗ із фаху (ігри, словники, стрічка часу, обчислювальні програми, геосервіси тощо)
 10. Блог

Інформаційні ресурси

Друковані джерела

 1. М.І. Шкіль, Т.В. Колесник, Т.М. Хмара. Алгебра і початки аналізу: Підруч. Для 10 кл. з поглибл. вивч. Математики в серед. Закладах освіти.-К.: Освіта, 2004.- с.170
 2. Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу: Дворівневий підруч. Для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів.- Х.:Світ дитинства, 2004. – с. 80-84

Відеоматеріали

 1. Тема 6 Урок 1 Формули додавання - Алгебра 10 клас
 2. Формули додавання Практика
 3. Знайомство з формулами суми і різниці однойменних тригонометричних функцій - 10 клас

Електронні ресурси

 1. Тригонометрія на долоні
 2. Тригонометричні формули додавання та наслідки з них

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка