Звіт про навчальну практику "Засоби дистанційної освіти" Гілевич Олена

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Звіт про навчальну практику "Засоби дистанційної освіти"

Студентки факультету філології та журналістики 1 курсу освітнього ступеня "Магістр", спеціальності "Українська мова та література. Редагування освітніх видань"

Гілевич Олена Юріївна

Img 5702bcac96cf0.jpg

Українська мова

Тема "Прислівник"

Клас

7 клас

Навчальна тема

Прислівник, загальне значення, морф. ознаки, синтаксична роль.

Мета вивчення теми

 • Пригадати відоме про прислівник; поглибити й засвоїти матеріал про загальне значення цієї частини мови, морфологічні ознаки та синтаксичну роль; розвивати уміння розпізнавати прислівники в реченні.
 • Навчитися визначати їх значення та синтаксичну роль, формулювати вміння знаходити прислівники в тексті.

Теоретичний матеріал

1. Актуалізація і корекція опорних знань, навичок і вмінь

2. Вивчення нового матеріалу

3. Практичні завдання

4. Підсумки уроку

Підсумковий контрольний тест

Методичні та дидактичні матеріали

Допишіть до кожного пункту списку посилання

 1. Курс у Google Клас (код курсу, за яким можна приєднатися 4wsj57) .
 2. Макет для майбутньої стінгазети або постеру (Google Jamboard)
 3. Інфографіка (з правої сторони)
  Прислівник відповідає на питання.jpg
 4. Тести для перевірки знань учнів Тест за темою прислівник Підсумковий тест
 5. Презентація з теми Прислівник
 6. Текстові документи у форматі PDF Вивчення прислівника, Розряди прислівників , Український правопис
 7. Відео-матеріали Прислівник
 8. Ментальна карта із візуалізацією зв'язків між різними об'єктами та фактами до теми електронного уроку (з правої сторони)
  Prislivnik mentalna karna.jpg
 9. Гра "Вставити пропущені літери" , Гра "Словниковий диктант"
 10. Блог учителя https://proekikt.blogspot.com/

Інформаційні ресурси

Друковані джерела

 1. Возняк М. Галицькі граматики української мови першої половини XIX ст. Львів, 1911.
 2. Мала філологічна енциклопедія / укладачі: Олександр Скопненко, Тетяна Цимбалюк. — Київ : Довіра, 2007. — 478 с. : іл. — ISBN 978-966-507-209-6. — С. 335—336.
 3. Павленко Л. П. Історична граматика української мови : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Лариса Петрівна Павленко. — Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. — С. 68-87. — 208 с.
 4. Сучасна українська мова / О. Д. Пономарів, В. В. Різун та ін.; За ред. О. Д. Пономарева. — 3-тє вид., перероб. — К.: Либідь, 2005.
 5. Український правопис / Ред.: Є. І. Мазніченко, Н. М. Максименко, О. В. Осадча. — К.: Наукова думка, 2012. — 288 c.
 6. Шахматов О., Кримський А. Нариси української мови та хрестоматія з пам'ятників письменської староукраїнщини XI—XVIII вв.;— К., 1922.

Відеоматеріали

 1. https://www.youtube.com/watch?v=D-aiJjEdzuU
 2. https://www.youtube.com/watch?v=1_C4iFI8q6c
 3. https://www.youtube.com/watch?v=17iho2tYOGk

Електронні ресурси

 1. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
 2. https://webpen.com.ua/pages/Morphology_constant_leng_parts/adverb_grammatically_characteristic.html
 3. https://zno.if.ua/?p=2713
 4. http://biblio.lib.kherson.ua/prislivnik-yak.htm
 5. http://pravila-uk-mova.com.ua/index/prislivnik/0-16

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка