Звіт про навчальну практику "Засоби дистанційної освіти" Войтенко Я.,2019

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошукЗвіт про навчальну практику "Засоби дистанційної освіти"

студентки факультету філології та журналістики І курсу (рівень магістр), спеціальністі "Українська мова та література; Мова та література (англійська)"

Войтенко Яни Вадимівни

Навчальний предмет

Українська література

Клас

11 клас

Навчальна тема

Олександр Довженко «Зачарована Десна»

Мета вивчення теми

На уроці ми удосконалимо вміння коментувати текст твору, визначати основні теми й мотиви, характеризувати образи-персонажів; навчимося робити власні висновки з прочитаного тексту; розвиватимемо вміння сприймати життєві явища, події, людей у контексті загальнолюдських понять і цінностей, а також розвиватимемо вміння аналізувати та визначати проблематику твору.

Координація дисципліни

Долучись до Google Класу, щоб бачити завдання у повному обсязі!

Алгоритм дій:

1. Зайди в свій Google акаунт.

2. Вкладка "Клас".

3. Приєднатись до нового курсу.

4. Введи код у поле: amnoab.

5. Вітаємо! Тепер ти з нами!

Теоретичний матеріал

1.Актуалізація і корекція опорних знань, навичок і вмінь

Відеоматеріал: Олександр Довженко. Українська література в іменах

Презентація з теми: Постать Олександра Довженка в українській літературі

Тестові завдання для актуалізації та контролю опорних знань з теми "Постать Олександра Довженка в українській літературі"

2.Вивчення нового матеріалу

Текст твору: О.Довженко "Зачарована Десна"

Презентація: Аналіз твору О.Довженка "Зачарована Десна"

Відеоматеріали: Українська література 11 клас О. Довженко «Зачарована Десна» Легка література. Довженко. "Зачарована Десна"

Перевіримо знання: Тестові завдання після прочитання тексту та перегляду презентації

3.Практичні завдання

Аналіз образів-персонажів на вибір: Характеристика героїв

Дати розгорнуту відповідь: Проблемне питання

Створення власного буктрейлеру: Завдання та приклади буктрейлерів

4.Підсумки уроку

Підсумковий контроль засвоєння матеріалів курсу:Перевір свої знання з вивченої теми

Електронний журнал оцінювання

Методичні та дидактичні матеріали

  1. Курс у Google Клас Код курсу, за яким можна приєднатися: amnoab.
  2. Макет для стінгазети Google Jamboard 
 
  3. Інфографіка (canva)
  4. Тести для перевірки знань учнів (3 тести по 5-7 тестових завдань різних типів) 
  Тестові завдання для актуалізації та контролю опорних знань з теми "Постать Олександра Довженка в українській літературі"
  Тестові завдання після прочитання тексту та перегляду презентації
  Завдання після перегляду відеоматеріалів та аналізу твору О.Довженка "Зачарована Десна" 
   5.Презентації
  Постать Олександра Довженка в українській літературі
  Аналіз твору О.Довженка "Зачарована Десна" 
  
  6. Текстові документи у форматі PDF 
  Текст твору "Зачарована Десна" О.Довженка
  
  7. Відеоматеріали: 
  Олександр Довженко. Українська література в іменах
  Українська література 11 клас О. Довженко «Зачарована Десна»
  Легка література. Довженко. "Зачарована Десна"
  Буктрейлер 1 "Зачарована Десна"
  Буктрейлер 2 "Зачарована Десна" 
  8. Ментальна карта із візуалізацією зв'язків між різними об'єктами та фактами до електронного уроку"Олександр Довженко" 
  9. Методичні та дидактичні матеріали до уроку
  Підручник "Українська література 11 клас"
  Конспект інтерактивного уроку з теми "О.Довженко "Зачарована Десна"
  Інтерактивна гра "О.Довженко - відома постать у літературознавстві"
  Гра "Хто хоче бути мільйонером" з теми "О.Довженко"
  Інтерактивна вправа "Наскільки гарно ти познайомився з Олександром Довженком?"
  
 10. Блог учителя української мови та літератури Войтенко Яни Вадимівни

Інформаційні ресурси

Друковані джерела

1. Довженко О. Вибране: для старшого шкільного віку / Олександр Петрович Довженко; упорядкув. текстів та передмова О. Таранченко. – Вид. 2-ге, без змін. – К. : Національний книжковий проект, 2011. – 320 с.

2. Довженко О. Зачарована Десна. Кіноповісті. Оповідання / Олександр Петрович Довженко. – К. : Дніпро, 1969. – 590 с.

3. Плачинда С. Олександр Довженко: життя і творчість/ Сергій Плачинда. – К. : Рад. письменник, 1964. – 318 с

Відеоматеріали

 1. Олександр Довженко. Українська література в іменах
 2. Українська література 11 клас О. Довженко «Зачарована Десна»
 3. Легка література. Довженко. "Зачарована Десна"
 4. Буктрейлер 1 "Зачарована Десна"
 5. Буктрейлер 2 "Зачарована Десна"

Електронні ресурси

 1. О.Довженко "Зачарована Десна" текст твору
 2. Історія написання твору
 3. Детальний аналіз твору "Зачарована Десна" О.Довженка

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка