Звіт про навчальну практику "Засоби дистанційної освіти" Бобрика Андрія

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошукЗвіт про навчальну практику "Засоби дистанційної освіти"

студента факультету історії та права І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальністі "Історія"

Бобрика Андрія Івановича

Навчальний предмет

Історія України

Клас

11

Навчальна тема

Україна в роки Другої Світової війни (Розділ навчальної програми)

Мета вивчення теми

«На уроці ти дізнаєшся про становище України в роки Другої Світової війни»,

«Ми навчімося аналізувати і давати історичну оцінку подіям, які відбувались в Україні в роки Другої Світової війни»,

«Ти маєш орієнтуватися в історичних подіях України Другої Світової війни »

Теоретичний матеріал

1. Актуалізація і корекція опорних знань, навичок і вмінь

Міжнародні відносини на передодні війни презентація: [[https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-temi-mizhnarodni-vidnosini-naperedodni-drugo-svitovo-viyni-92782.html ]]

Україна у Другій Світовій війні відео: [[https://classroom.google.com/u/1/w/MzcwMzMwMDMzMDVa/t/all ]]

Тест для самоконтролю до відео: [[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6LfubemlTpJX-fSSAxw3lzjFVj4cYxhgw9gGE0Q7KKTOw5g/viewform ]]

2. Вивчення нового матеріалу

  • Презентація "Друга Світова війна" [[1]]

]]

3. Практичні завдання

  • Практичне завдання [[2]]

Проблемне питання[[3]]

4. Підсумки уроку

Підсумковий тест https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1MT2ruYDMuGP6a4BwzguXgjyn2Kj037jIUoC7xumKgMyLqQ/viewform

Методичні та дидактичні матеріали

1. Курс у Google Клас код курсу (8kg2yv). https://classroom.google.com/u/1/w/MzcwMzMwMDMzMDVa/t/all

2. Макет для майбутньої стінгазети або постеру (Google Jamboard) https://miro.com/app/board/o9J_kxLgnAw=/

3. Інфографіка (canva) https://www.canva.com/design/DADbpiur398/nEpRut1ZsSnTJOXNIePhBA/edit

4. Тести для перевірки знань учнів (3 тести по 5-7 тестових завдань різних типів) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6LfubemlTpJX-fSSAxw3lzjFVj4cYxhgw9gGE0Q7KKTOw5g/viewform https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6vP1By3BsvW4nvAD_yrbVsdtd4FS6MjFcdwKpdAoXfBNvjg/viewform https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1MT2ruYDMuGP6a4BwzguXgjyn2Kj037jIUoC7xumKgMyLqQ/viewform

5. Презентація https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-temi-mizhnarodni-vidnosini-naperedodni-drugo-svitovo-viyni-92782.html

6. Текстові документи у форматі PDF http://www.memory.gov.ua/sites/default/files/userupload/broshura-ukr-sait.pdf

7. Відео-матеріали https://www.youtube.com/watch?v=Dbv3pdJ6L8s https://www.youtube.com/watch?v=ub844lKHvaM https://www.youtube.com/watch?v=nR621haaJyY

8. Ментальна карта із візуалізацією зв'язків між різними об'єктами та фактами до теми електронного уроку https://www.mindmeister.com/1277476525

9. Методичні або дидактичні матеріали до уроку, що зроблені у ППЗ із фаху (ігри, словники, стрічка часу, обчислювальні програми, геосервіси тощо) http://journal.osnova.com.ua/article/42572-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%281939%E2%80%931945%29_%D1%82%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%92%D1%96%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BE http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96 https://vseosvita.ua/library/tema-ukraina-pid-cas-drugoi-svitovoi-vijni-1939-1945-rr-3049.html https://www.slideshare.net/svinchuk/1939-1945-55077654

10. Блог учителя Blogger із посиланнями на матеріали до електронного уроку https://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/edit/cc0197c1-5b43-4262-9132-fe76f0e56968?editorSessionId=91A16D91-880E-4693-8182-A7E6F6A997D4&metaSiteId=aa1a1cf6-c9d9-4f0d-b99a-0b8f2d06ce7e

Інформаційні ресурси

Друковані джерела

1. Кучер В. І., Чернега П. М. Україна у Другій світовій війні (1939—1945): Посібн. для вчителя.- К.: Генеза, 2004.- 272 с.

2. Муковський І. Т., Лисенко О. Є. Звитяга і жертовність: Українці на фронтах другої світової війни / За ред. В. Д. Конашевича.— К.: Пошуково-вид. агентство «Книга Пам'яті України», 1996.— 568 с.

3. Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги). Матеріали міжнародної наукової конференції/Відповідальний редактор: Легасова Л. В. — К.: Меморіальний комплекс «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941—1945 років», 2011. — 800 с.

4. Україна в Другій світовій війні у документах. Збірник німецьких архівних документів (1942—1943): Т. 3 / Упоряд. В. М. Косика. — Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України; Львівський державний університет ім. І. Франка; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, 1999. — 384 с.

5. Чайковський А. С. Невідома війна: (Партизанський рух в Україні 1941—1944 рр. мовою документів, очима історика.). — К.: Україна, 1994. — 255 с.

6. Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной вой-ны, 1941—1945 гг.: Сборник документов / М-во иностр. дел СССР.— М.: Политиздат, 1984.

7. ОУН в 1941 році. Документи. В 2-х ч. Ч. 1./ Упорядники О.Веселова, О.Лисенко, І.Патриляк, В.Сергійчук. Відп.ред. С.Кульчицький.- Київ: Інститут історії України НАН України, 2006.- 336 с.

8. ОУН в 1941 році. Документи. В 2-х ч. Ч. 2./ Упорядники О.Веселова, О.Лисенко, І.Патриляк, В.Сергійчук. Відп.ред. С.Кульчицький.- Київ: Інститут історії України НАН України, 2006.- С. 337—603.

9. ОУН і УПА в 1944 році: Документи. В 2 ч. Ч. 1./ Упорядники: О. Веселова, С. Кокін, О. Лисенко, В. Сергійчук. Відп. ред. С. Кульчицький.— Київ: Інститут історії України НАН України, 2009.— 292 с.

10. ОУН в 1942 році: Документи./Упорядники: О.Веселова, О.Лисенко, І.Патриляк, В.Сергійчук. Відпов. ред. С.Кульчицький.- Київ: Інститут історії України НАН України, 2006.- 243 с.

Відеоматеріали

  1. ...https://www.youtube.com/watch?v=Dbv3pdJ6L8s
  2. ...https://www.youtube.com/watch?v=nR621haaJyY
  3. ...https://www.youtube.com/watch?v=ub844lKHvaM

Електронні ресурси

  1. ...http://library.kharkov.ua/source/exposition/?id=14&book=250
  2. ...http://www.memory.gov.ua:8080/ua/publication/content/1661.htm
  3. ...http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?C21COM=S&I21DBN=INAV&P21DBN=INAV&S21FMT=brief_inav&S21ALL=%28%3C.%3ETYP%3D01%3C.%3E%29&S21SRW=nm&S21SRD=UP&S21STN=1&S21REF=15&S21CNR=15

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка