Звіт про навчальну практику "Засоби дистанційної освіти", Мердак Марії

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Звіт про навчальну практику "Засоби дистанційної освіти"

студентки факультету іноземних мов 5 курсу, спеціальністі "Середня освіта (Мова і література (англійська))"

Мердак Марії Андріївни

Навчальний предмет

Англійська мова

Клас

10

Навчальна тема

«The importance of learning languages.»

максі

Мета вивчення теми

Шановні учні, якщо ви зацікавлені в том, щоб вивчити англійську мову, то цей курс саме для вас.

На першому уроці під час вивчення даної теми ви отримаєте відповіді на наступні запитання:

 • Чому сучасній людині необхідні знання англійської мови?
 • Чим відрізняються британський та американський варіант англійської мови?
 • Як швидко й легко вивчити англійську мову?
 • Як правильно висловлювати власну думку англійською?

Також ви ознайомитесь з традиціями, культурою та національними атрибутами англомовних країн, отримаєте навички аудіювання, читання та усного мовлення, розширите лінгвістичний та краєзнавчий кругозір.

Теоретичний матеріал

Етапи уроку Основна діяльність
Етап 1. Організація класу. Повідомлення завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Мета : залучити учнів до роботи. Прийом: вітання та бесіда з класом. Перегляд відеосюжету та виконання інтерактивної вправи.

Пропоную вам переглянути хмарку тегів та визначити тему нашого уроку:

At the lesson today we’ll speak about the importance of learning foreign languages especially English for every educated person feel comfortable in the modern world. Besides, it’s absolutely necessary for you to revise and practise verb tenses in order to speak appropriate English and to be understood.

Інтерактивна вправа:

 1. ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ [[1]]

Мотиваційне відео:

 1. ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ [[2]]

Опитування учнів:

 1. ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ [[3]]


Етап 2.

Мовна розминка. Мета: введення учнів в мовне середовище. Прийом1: відпрацювання прислів’я. Прийом 2: відповіді на запитання.

T: There are proverbs and quotations in which the importance of studying languages is said.

e.g. A new language – a new world. Language is the dress of thought. You are as many times a man as many foreign languages you know. T: Now try to explain in your own words the importance of knowing foreign languages. T: And what about you? Why should you study English? Let’s make a spidergraph. Give your ideas.

Етап 3. Підготовка до читання тексту.

Мета: зняття окремих труднощів розуміння тексту. Прийом: сполучення слів з перекладом.

T: Match the words with their equivalents:

Widespread - дуже поширений

No doubt -без сумніву

Although - хоча

Proposition - твердження

Native speakers - носії мови

Outnumber - перевищув

Етап 4. Читання тексту.

Мета: розвиток умінь читання. Прийом: читання тексту ланцюжком.

T: Now read the texts “The Future of English” and “English Today” (additional text).

English Today The 20th century saw an enormous development in the learning of English as a foreign language. Today, the English language is in a curious position. There are about 372 mln native speakers of English but about 1,400 mln people (nearly 20%) of the world’s population use English in their lives. So non-native speakers of English greatly outnumber the native speakers. What will this mean for the future of English?

Етап 5. Перевірка розуміння прочитаного.

Мета: перевірити розуміння прочитаного тексту. Прийом: складання речень.

T: I hope you’ve understood the text. Now you are to do some tasks based on the text.

To be sure that you know the vocabulary covered try to convey the meaning of those words in English. Then, use them in your own sentences. Compare the sentences with the partner next to you: Whose sentences are the longest?

Етап 6. Повторення граматичної теми.

Мета: повторити граматичну тему «Вживання дієслів у теперішньому часі». Прийом: пояснення вчителя.

T: Усі чотири форми теперішнього часу означать дії, що розглядаються відносно до моменту мовлення. Вибір конкретної форми визначається тим, яким чином дія співвідноситься з теперішнім моментом:

 • Відбувається в даний момент (Present Continuous).

e.g. We are studying English now.

 • • Просто представлена в теперішньому часі (Present Indefinite).

e.g. We study English at school, not French.

 • • Закінчена до моменту мовлення (Present Perfect).

e.g. We have just translated seven sentences.

 • • Триває якийсь визначений період часу (Present Perfect Continuous).

e.g. We have been studying English for five years. Презентація до теми:

 1. ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ [[4]]
Етап 7. Практикування граматичного матеріалу.

Мета: практикувати вживання дієслів у заперечній та питальній формах теперішнього часу. Прийом: відкриття дужок.

T: Do ex. 115 on p. 30. Choose the sentences only in Present tense and make them interrogative expressing surprise and negative expressing disagreement.

e.g. Mister Abby comes to his office at nine o’clock. When does he come to his office? He doesn’t come to his office at 9. Open the brackets using the verbs in the appropriate form. 1) It (to take) me forty minutes to get to school. 2) Hello, Pete, where you (to go)? – I (to hurry) to school. 3) When your lesson (to begin) on Monday? 4) Where your sister (to be)? – She (to do) her homework in the next room. 5) I (to write) a letter to my grandparents who (to live) in Poltava. I (to write) to them very often. 6) She already (to come) from school, and now she (to have) lunch. 7) He is not at school today, he (to fall) ill. 8) When you (to get up) every day? – At seven o’clock. My brother usually (not to get up) so early. 9) What you (to do) there? I (to see) that you (not to read). 10) How you (to spend) evenings? – I never (to waste) time. I (to study) foreign languages. – You (to know) many foreign languages? – No, not yet, only English and French. I (to study) English for about five years.

Етап 8. Підготовка до слухання тексту.

Мета: Зняття окремих труднощів. Прийом: здогадка, робота зі словником.

T: I am going to get you acquainted with a short piece of interesting information about studying different languages. But before listening, I would like to ask you what do you know about the foreign language?

T: While-listening pay attention to the facts which are the most interesting for you and take notes about them. There are some unknown words for you to learn:

-the University of Birmingham [ ðə ] [ ˌjuːnɪˈvɜːsəti ] [ əv ] [ ˈbɜːmɪŋəm ]

-broaden [ ˈbrɔː.dən ] розширювати

-accept [ əkˈsept ] приймати

-dementia [ dɪˈmen.ʃə ] недоумство

-flexible [ ˈflek.sɪ.bl̩ ] гнучкий

-transferable [ trænsˈfɜːrəbl ] перекладний

Перевірка засвоєння нових слів:

Звичайне тестування:

 1. ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ [[5]]

Тестування - гра:

 1. ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ [[6]]
Етап 9. Перегляд відео, сприйняття інформації на слух.

Мета: розвиток навиків аудіювання. Прийом: слухання та перегляд відео.

 1. ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ [[7]]

Why study languages?

Етап 10. Перевірка розуміння прослуханого.

Мета: перевірити розуміння прослуханого. Прийом: тестування.

T: What do you remember from the text just heard? Now you are going to do a test.

Опитування після відео:

 1. ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ [[8]]
Етап 11. Діалогічне мовлення.

Мета: розвиток навиків діалогічного мовлення. Прийом: гра.

T: Besides doing homework everyone has lots of other problems. Turn to the partner next to you and share your everyday problem with him/her. Say what you do to solve them, what you don’t do, what you have already done. Your partner listens to you carefully and then tells the class what troubles you. Perhaps, the whole class will be able to give you useful pieces of advice.
Етап 12. Пояснення домашнього завдання. T: Ex. 116, p.30 (Translate the sentences in the Present).

Read the text about English traditions again and find the answers to the questions of ex, 3, p. 130.

Етап 13. Підведення підсумків уроку. T: Have you learnt anything new for you at the lesson? What exactly?

Rank in order of importance the following reasons for learning English: a. To go to an English-speaking country b. To enjoy English literature c. To become an English teacher d. To work as a translator e. To be able to speak to English speaking people f. To understand the words of pop songs g. To understand what English speaking actors say in films h. To get a better job T: Why is … the most important for your mastering English?

Робота зі спільною презентацією:

 1. ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ [[9]]

Підсумковий тест:

 1. ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ [[10]]

Дізнайтеся свій рівень англійської Безкоштовний тест з англійської мови Пройдіть безкоштовний онлайн тест з англійської мови, щоб дізнатися свій рівень і знайти відповідні навчальні матеріали.

Під час тесту вам буде запропоновано 25 запитань – уважно читайте та думайте, перш ніж відповісти. Після кожного запитання вам потрібно вказати рівень впевненості у відповіді.

Коли ви закінчите тест, ви дізнаєтеся свій приблизний рівень англійської мови. Потім ви можете знайти матеріали на веб-сайті LearnEnglish за рівнем або за тематикою.

 1. ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ [[11]]

Методичні та дидактичні матеріали

Допишіть до кожного пункту списку посилання Курс у Google Клас (код курсу, за яким можна приєднатися): ouvt0xm.

Макет для майбутньої стінгазети або постеру (Google Jamboard):

ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ [[12]].

Інфографіка (canva)

ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ [[13]]

Тести для перевірки знань учнів (3 тести по 5-7 тестових завдань різних типів):

ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ [[14]]

ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ [[15]]

ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ [[16]]

ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ [[17]]

ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ [[18]]

ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ [[19]]


Презентація:

ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ [[20]]

ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ [[21]]


Текстові документи у форматі PDF

ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ [[22]]

Відео-матеріали:

ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ [[23]]

ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ [[24]]


Ментальна карта із візуалізацією зв'язків між різними об'єктами та фактами до теми електронного уроку

ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ [[25]]


Методичні або дидактичні матеріали до уроку, що зроблені у ППЗ із фаху (ігри, словники, стрічка часу, обчислювальні програми, геосервіси тощо):

ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ [[26]]

ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ [[27]]

Блог учителя Blogger із посиланнями на матеріали до електронного уроку

ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ [[28]]

ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ [[29]]

Інформаційні ресурси

Друковані джерела

 1. http://www.osvita.org.ua/articles/594.html
 2. Англійська мова (10-й рік навчання) ((nglish (the 10th year of studies)) підручник для 10-го класу закладів загальної середньої освіти. Рівень стандарту. — Тернопіль Видавництво Астон”, 2018. — 256 с. � іл.

Відеоматеріали

 1. https://ed.ted.com/on/IuSruxog#watch
 2. https://www.youtube.com/watch?v=v7lU8mwb770&t=5s
 3. https://www.youtube.com/watch?v=VQRjouwKDlU
 4. https://www.youtube.com/watch?v=u0cUNFPN4YU

Електронні ресурси

 1. http://www.classtime.com
 2. http://www.quizzy.rocks
 3. http://learningapps.org
 4. http://classroom.google.com
 5. http://ed.ted.com
 6. http://www.youtube.com
 7. http://docs.google.com
 8. http://wordart.com
 9. http://wiki.cuspu.edu.ua
 10. https://quizizz.com
 11. http://qrcodes.com.ua
 12. https://www.canva.com/
 13. https://www.mindmeister.com

...

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка