Завдання до розділу табличний процесор

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Завання на знання (дії учня: oписує, згадує, розміщує, називає, розпізнає, показує, переказує, повторює)


Тестування

1.Найменшою структурною одиницею розміщення даних на робочому аркуші в електронних таблицях є:

а) адреса комірки;

б) стовпчик;

в*) комірка;

г) курсор комірки.

2.Ознакою текстової інформації, що вводиться до комірки, є символ:

а) дорівнює;

б*) апостроф;

в) двокрапка;

г) долар.

3.Відносне посилання на комірку А1 у табличному процесорі Ехсеl записується у вигляді:

а*)А1

б)$A1

4.Файл книги Microcoft Excel має розширення:

а).xlb

б).mse

в).exe

г*).xls

5.До комірки В3 увели формулу =(D2+$F$2)*$G$2. Потім цю формулу поширили вниз. В комірці В6 записана формула:

а)=(D6+$F$2)*$G$2

б*)=(D5+$F$2)*$G$2

в)=(B6+$F$6)*$G$2

г)=(D5+$F$2)*$G$6

6.Посилання — це:

а)місце знаходження комірки в таблиці;

б)рамка;

в*) запис адреси комірки в складі формули,

7.Стовпчики електронної таблиці позначається:

а*)латинськими буквами (А, В, С...);

б)порядковим номером (1,2,3...)

в)адресою (А1, В6, СЗ).

8.Уведення формули в табличному процессоре Excel починається зі:

а)знака «"»;

б*) знака «=»;

в) адреси комірки.

9.Поле імені призначене для вказівки:

а*) даних, занесених до комірки;

б)формули, що знаходиться в комірці;

в)адреси активної Комірки.

10.При переміщенні або копіюванні формул не змінюються:

а*) абсолютні посилання;

б)відносні посилання;

в)змішані посилання.

11.Легенда — це:

а) місце для зберігання та обробки даних;

б*) прямокутник на діаграмі;

в) команда меню.

12.Аркуш електронної таблиці — це:

а)набір команд меню;

б)прямокутник на діаграмі;

в*) місце для зберігання та обробки даних.

13. Окремими елементами вікна програми табличного процесора Excel є:

а) заголовок вікна;

б*) рядок формул;

в)вертикальні й горизонтальні смуги прокрутки;

г)рядок стану;

д) панель Форматирование.

14.Умовою відбору записів, що містять прізвище учня, яке починається на літеру «К» або що мають оцінку з інформатики, більшу або рівну 3, є:

а*)К*ИЛИ>=3;

б)К*И>=3;

в)К*ИЛИ>3.

15.Для виконання операцій над вмістом комірок в Excel використовують:

а)арифметичні операції;

б)функції;

в*) формули.


Дайте відповіді на запитання:

1. Як позначаються стовпці і рядки в електронній таблиці?

2. Які типи даних опрацьовують електронні таблиці?

3. Як змінити висоту рядка, ширину стовпця?

4. З чого складається робоча книга?

5. Як відредагувати дані в клітинці?

6. Наведіть приклади даних числового і текстового типу?

7. Що зображено в клітинці після введення в неї формули?

8. Як побачити формулу?

9. Як виділити несуміжні діапазони даних?

10. Як виконати копіювання формули?

11. Як скопіювати таблицю на іншу сторінку?

12. Як заповнити стовпець зростаючою послідовністю чисел?

13. Яке призначення кнопки Автосумма?

14. Як задати чи змінити деякий формат відображення чисел?

15. Як розташувати текст в комірці вертикально?

16. Як вимкнути режим відображення сітки?

17. Як розграфити таблицю?

18. Як задати колір клітинкам і колір шрифта?

19. Які ви знаєте формати числових даних?

20. Як розташувати текст у комірці вертикально?

21. Як заховати стовпець?

22. У чому полягає автоформатування?

23. Як забрати чи показати деталі у підсумковій таблиці?

24. Які математичні функції є в електронній таблиці?

25. Яке значення виразу SIN(0) + 2*9?

26. Як задати режим відображення формул?

27. Яке значення функції СРЗНАЧ (15; МАКС(20; 25))?

28. Яке призначення діаграм?

29. Які є типи діаграм?

30. З яких елементів складається діаграма?

31. Які осі мають діаграми?

32. Як отримати на екрані назву елемента діаграми?

33. Які дії визначені над елементами діаграми?

34. Як розмалювати елемент діаграми?

35. Яке призначення Майстра діаграм?

36. Як вилучити діаграму зі сторінки?

37. Як сортувати одночасно за двома стовпцями?

38. Що отримається при сортуванні текстових даних за спаданням?

39. Як встановити Автофільтр?

40. Які умови можуть використовуватися у Автофільтрі?

41. Для чого будують зведені таблиці?

42. Як створити зведену таблицю?

43. Для чого використовують інструмент ИТОГИ?

44. Чи можна знаходити підсумки по текстовим даним?

45. Які функції використовуються в інструменті ИТОГИ?

46. Можна підсумовувати дані по декільком стовпчикам?Задачі на розуміння (учні демонструють свої навички запам’ятовування, є запитання і тестові завдання. При відповіді на запитання учень згадує та переказує вивчений матеріал, а коли працює з тестовими завданнями, то – розпізнає правильну відповідь)


Таблиця 1. Тарифи на послуги операторів мобільного зв’язку
ОператорПакетВихідні дзвінки в мережі оператораВихідні дзвінки на номери інших операторів Плата за з’єднання дзвінка"SMS" (вихідне повідом-лення)"MMS" (вихідне повідом-лення)
КИЇВСТАРACE&BASE "ПЛЮС"0,751,500,270,330,75
КИЇВСТАРACE&BASE "СТАНДАРТ"1,001,000,270,330,75
DJUICEdjuice "Новорічний"0,051,000,270,250,75
DJUICEDJUICE0,451,500,270,250,75
life:)life:) "Простір life:)"0,191,200,000,250,75
life:)life:) "Єдиний"1,001,000,000,250,75
ДЖИНС"Новий ДЖИНС"0,451,450,270,250,75
МОБІМОБІ0,501,000,000,300,00
Welcome"Універсальний"1,661,660,000,280,00
Welcome"Партнер"0,101,000,000,300,00
Welcome"Партнер престиж"0,501,100,000,300,00

Задання: Дано таблицю 1 “Тарифи на послуги операторів мобільного зв’язку”. Виконайте такі завдання:

Завдання 1 Побудуйте гістограму для порівняння цін на всі вихідні дзвінки у зазначених пакетах, збережіть її на окремому листі.

Завдання 2 Побудуйте лінійчасту діаграму для дослідження цін на “SMS” та “MMS” повідомлення у поданих пакетах, збережіть її на тому ж листі, де розташована таблиця.

До діаграмми, створненної в завданні 2 виконати такі дії:

Завдання 3 Зменшити (збільшити) заголовок діаграми.

Завдання 4 Змінити шрифт заголовка діаграми.

Завдання 5 Перемістити легенду так, щоб вона знаходилася над областю побудови діаграми.

Завдання 6 Зменшити (збільшити) область побудови діаграми.

Завдання 7 Зобразити допоміжні лінії сітки.

Завдання 8 Вставити таблицю значень.

Завдання 9 Вставити назву вісі Х (осі Y).

Завдання 10 Змінити колір відображення окремих даних на діаграмі.


При розв’язуванні цих завдань учні демонструють розуміння навчального матеріалу. Якщо розглянути дії учнів під час виконання завдання 1-2, то після прочитання умови завдання вони згадують алгоритм побудови діаграм, виділяють потрібні дані в таблиці, далі будують діаграму, виконуючи вказівки алгоритму. Під час роботи над завданням 3-10 учні виконують дії аналогічні тим, які застосовуються у процесі виконання завдання 1-2. Отже, школярі не тільки знають послідовність кроків, потрібних для побудови діаграми, а й розуміють, як це практично реалізувати.

Завдання 11

Внесіть дані і здійсніть підрахунок середнього арифметичного значення і похибки середнього арифметичного за величиною росту осіб чоловічої і жіночої статі у групі:


ріст хлопців(у см) 186, 193, 172, 187, 165, 180,170,189,169,174

ріст дівчат(у см) 165, 159,182,170, 168, 179,193,157,172,184.

Завдання 12

За вказаними середніми арифметичними величинами вмісту гемоглобіну в крові вагітних до лікування (94,3) і після лікування(103,1) побудуйте стовпчикову діаграму, позначивши відповідні стовпчики фразами "До лікування" і "Після лікування". Розмістіть діаграму на окремому робочому листі.Збільшіть розмір шрифту позначення осі Х до 14.Використання (використання знань й умінь у знайомих або нових ситуаціях)


Завдання 1

На основі даних таблиці 1 “Тарифи на послуги операторів мобільного зв’язку" та діаграми (рис.1), створити відповідну діаграму в середовищі табличного процесора.

Диаграма.jpg

рис.1


Завдання 2. Дано в електронному вигляді таблицю 1 “Тарифи на послуги операторів мобільного зв’язку” та діаграму (рис.2), яка відображає співвідношення між цінами на вихідні дзвінки різних операторів мобільного зв’язку. Додати до поданої діаграми такі елементи: підписи до вісі Х, назву до вісі Y, проміжні лінії сітки, назву діаграми.

График2.jpg

рис.2


Рис. 2. Діаграма “Співвідношення між цінами на вихідні дзвінки”

Завдання 3. Подану таблицю нижче набрати у табличному процесорі. Побудувати:

3.1) кругову діаграму для дослідження кількісного співвідношення між категоріями курців;

3.2) лінійчасту діаграму для порівняння кількості курців-хлопців та дівчат-курців;

3.3) гістограму для дослідження співвідношення загальної кількості курців до хлопців і дівчат.

Таблиця 3. Розповсюдження куріння серед молоді від 13 до 16 років у м. Київ
КатегоріїкурцівПриміткаВсьогоХлопціДівчата
РАННІ КУРЦІкурили у віці до 11 років24,534,511,3
ТЕПЕРІШНІ КУРЦІвикурили одну чи більше сигарет упродовж останніх 30 днів41,146,833,8
ЗАТЯТІ КУРЦІвикурили більше 20 сигарет упродовж останніх 30 днів2026,811,7
ЗАЛЕЖНІ КУРЦІвикурили шість і більше сигарет на день14,420,67


Завдання 4:

На основі таблиці 1 “Тарифи на послуги операторів мобільного зв’язку” створити графік, зображений на рис 3.

График3.jpg

рис. 3

Завдання 5:

Вивести на екран значення аргументу на проміжку [-20; 20] (крок обрати самостійно) і значення відповідної функції. Набрати формулу і побудувати графік функції. Знайти найбільше і найменше значення функції проміжку [-20; 20]. Прибрати сітку.

Завдання 6:

Розробіть приклад таблиці курсів долара, марки та рубля по тижнях 2009 року. Побудуйте діаграму зміни курсів залежно від часу та графік залежності курсу рубля від курсу долараАналіз


Завдання 1. Визначте тип діаграми, що зображений на рис.1

1.1 Диаграма.jpg
1.2 График2.jpg
1.3 График3.jpg

Завдання 2.

Дано таблицю 1 “Тарифи на послуги операторів мобільного зв’язку” та відповідну діаграму (рис. 1). 

Дайте відповіді на запитання: Який з пакетів мобільного зв’язку пропонує найвищі (найнижчі) ціни на вихідні дзвінки?

При розв’язуванні цього завдання учні спочатку подумки розбирають діаграму на складові частини та виділяють потрібні дані (аналіз) та формулюють відповідь.

Завдання 3.

На основі даних таблиці 1 “Тарифи на послуги операторів мобільного зв’язку" та діаграми (рис.1), створити відповідну діаграму в середовищі табличного процесора.

Диаграма.jpg

рис.1

Завдання 4

За данними таблиці 2 ( Розповсюдження куріння серед молоді від 13 до 16 років у м. Київ)

Побудувати діаграму:

4.1) яка демонструє співвідношення між всіма курцями; 4.2) для порівняння кількості курців-хлопців і дівчат-курців; 4.3) для дослідження співвідношення загальної кількості курців до хлопців і дівчат.


ОцінюванняЗавдання 1:

Нехай є два оператори мобільного зв’язку або два різні пакети оператор 1 (наприклад, life:)) та оператор 2 (наприклад, Київстар ACE&BASE). Визначте однакові для обох операторів послуги, скомпонуйте їх у нову таблицю 3. Для кожної послуги знайдіть (використовуючи функцію ЯКЩО) оператора, який пропонує меншу ціну на дану послугу (оцінювання). Побудуйте відповідну діаграму для дослідження співвідношення цін на послуги у поданих операторів. 

Таблиця 3

Таблиця 5. Тарифи на послуги мобільного зв’язку оператора1 та оператора2
 ABCD
1ПослугаТариф оператор1Тариф оператор 2Вигідніший оператор
2Дзвінки на номери мережі фіксованого зв’язку
та номери інших операторів мобільного
зв’язку у межах України (хвилина розмови)
1,001,50=ЕСЛИ(B2>C2;"Оператор1"
.....................................................................

Завдання 2:

Виконати обчислення за умовою:

1) До магазину надійшов товар масою «брутто» – 750,20 кг на суму 1200 грн у 20 ящиках. Маса тари становить 12 % маси товару «брутто». Вартість тари становить – 10 % вартості товару. Визначити: 1) масу 20 ящиків тари, кг; 2) масу 1-го ящика, кг; 3) масу товару «нетто», кг; 4) вартість 20 ящиків товару «нетто», грн.; 5) вартість одного ящика.

2) До магазину надійшло 20 ящиків товару. Маса одного ящика товару «брутто» становить - 37,51 кг, маса тари - 12 % маси товару. Вартість 1-го ящика тари становить 6,00 грн, що становить 10 % від вартості товару. Визначити: 1) масу 20 ящиків товару «нетто», кг; 2) масу 1-го ящика, кг; 3) зага- льну масу товару «брутто», кг; 4) вартість 20 ящиків товару «нетто», кг; 5) вартість 20 ящиків то- вару «брутто», грн.

3) Під час теплової обробки яловичини втрати сировини становлять 26,4% її маси «нетто». Маса од- ної порції напівфабрикату становить 100 г. Вартість 1-го кілограма сировини становить - 15 грн. Для приготування 100 порцій напівфабрикату визначити: 1) масу «нетто» 100 порцій напівфабри- кату, кг; 2) масу втрат сировини на 100 порцій напівфабрикату, кг; 3) масу «брутто» 100 порцій напівфабрикатів, кг; 4) вартість сировини 100 порцій «брутто», грн.; 5) вартість 100 порцій напів- фабрикату.

4) Обсяг робіт, виконаний робітниками кожної групи комплексної бригади за місяць, становить: 1-ша група (8 робітників) – 1227 грн., 2-га група (12 робітників) – 1276 грн., 3-тя група (5 робітників) – 1310 грн. У поточному місяці кількість робочих днів становила 22 дні. Визначити: 1) загальну кі- лькість робітників у комплексній бригаді, чол.; 2) загальний обсяг робіт, виконаний комплексною бригадою, грн.; 3) середній заробіток робітників кожної групи, грн.; 4) середній заробіток одного робітника комплексної бригади, грн.; 5) одноденний середній заробіток робітника комплексної бригади, грн.

5) При механічній обробці картоплі у вересні місяці відходи сировини становлять 20% її маси «брут- то». Загальна вартість сировини масою «брутто» становить 75 грн. Для приготування 120 кг на- півфабрикатів масою «нетто» визначити: 1) масу сировини «брутто», кг; 2) масу відходів сировини у вересні місяці, кг; 3) вартість 1 кг сировини «брутто», грн.; 4) вартість 1 кг сировини «нетто», грн.; 5) відхилення вартості сировини масою «брутто» та «нетто», грн.; 6) відхилення вартості си- ровини масою «брутто» та «нетто», %.

6) За робочу зміну виконано 3 рейси по перевезенню вантажу: 1 рейс – 12 т, 10 км; 2 рейс – 10 т, 16 км; 3 рейс – 6 т, 7 км. Витрати палива на 1 км становлять 7 літрів. Вартість 1 літра палива – 1,80 грн. Визначити: 1) середню відстань перевезень, км; 2) середньорейсовий обсяг вантажу, т; 3) витрати палива за зміну, л; 4) вартість витраченого палива.

7) Помісячний фактичний товарообіг магазинів у 1-му кварталі становив: січень – 18,5 тис. грн., 105% до плану; лютий – 17,50 тис. грн., 95,5 % до плану; березень – 20,2 тис. грн., 104,3 % до пла- ну. Визначити: 1) зведений фактичний обсяг товарообігу за 1 -й квартал, тис. грн.; 2) середньозведений фактичний обсяг товарообігу за 1-й квартал, тис. грн.; 3) помісячний плано- вий товарообіг на 1-й квартал, тис. грн.; 4) зведений плановий обсяг товарообігу за 1-й квартал, тис. грн.; 5) зведене виконання плану товарообігу за 1-й квартал, %; 6) середньозведений плановий обсяг товарообігу за 1-й квартал, тис. грн.

8) Гуртовий склад торговельної фірми «Альфа & М» обслуговує три магазини роздрібної торгівлі. Витрати на утримання складу розподіляються пропорційно до обсягу роздрібного товарообігу ма- газинів. Сума витрат на утримання складу за місяць становить 1250 грн. Фактичні дані по показ- нику роздрібного товарообігу магазинів наступні: магазин «Омега» - 8 500 грн; магазин «Дельта» – 4250 грн; магазин «Велда» – 5300 грн. Визначити: 1) зведений обсяг товарообігу по магазинам, грн.; 2) питому вагу витрат магазинів, %; 3) обсяг витрат кожного магазину, грн.; 4) обсяг витрат магазинів, грн.; 5) середній обсяг витрат по магазинам, грн.

9) Експертизою якості свіжих овочів масою 895,6 кг, виявлено: стандартних – 85 %; нестандартних – 8 %; гнилих – решта. Загальна вартість овочів – 492,58 грн. Визначити: 1) питому вагу гнилих ово- чів, %; 2) масу стандартних овочів, %; 3) масу нестандартних овочів, %; 4) масу гнилих овочів; 5) зведену вартість стандартних і нестандартних овочів, грн.; 6) вартість втрат за гнилі овочі, грн.

10) Загальна сума витрат на амортизацію тари трьома об’єктами (О1, О2, О3) становить 65 грн. Роз- поділ витрат на амортизацію тари між об’єктами проводиться пропорційно сумам, одержаним ни- ми за тару. Сума за тару, яку одержали об’єкти, становить: О1 – 50,3 грн; О2 – 83 грн; О3 – 102 грн. Визначити: 1) загальну суму, отриману 3-ма об’єктами за тару, грн.; 2) питому вагу об’єктів у загальній сумі витрат, %; 3) питому вагу витрат на амортизацію тари у сумі, отриманій за неї, %.

11) Для переоцінки товару масою «брутто» 450 кг у 20 ящиках відібрано 27% від загальної маси то- вару. Вага одного ящика становить 2,4 кг. Ціни товару за 1 кг становили: до переоцінки 1,25 грн.; після переоцінки – 1,05 грн. Визначити: 1) масу товару «нетто», кг; 2) масу товару «нетто» 1-го ящика, кг; 3) загальна вартість всього товару до переоцінки, грн.; 4) маса товару для зниження ці- ни, кг; 5) вартість партії товару зі знижкою ціни, грн від переоцінки - грн.; 6) загальна вартість всього товару після переоцінки, грн.

Завдання 3:


1. Створити робочу книгу з ім’ям Завдання 2_(Код учасника). Створити чотири таблиці, кожна на окремому аркуші: “Надбавка”, “Перелік товарів”, “Курс”, “Журнал реєстрації”.

2. Виконати форматування таблиць за допомогою команди Автоформат.

3. Замість виразів {Ф...} встановити формули:

Опис формул:

{Ф.1} Вибирається з аркушу “Надбавка” в залежності від вказаного Ґатунку, з використанням функцій.

{Ф.2} При наявності митного збору розраховується, як 12 % від стовпчика Первинна вартість товару, грн., в іншому випадку дорівнює “нуль”.

{Ф.3} = Надбавка за якість, %. *Первинна вартість товару, грн.

{Ф.4} Складає 20 % від стовпчика Первинна вартість товару, грн., з використанням абсолютних посилань.

{Ф.5} Складає 20 % від стовпчика Первинна вартість товару, грн., з використанням абсолютних посилань.

{Ф.6} = Первинна вартість товару, грн. + Митний збір, грн. + Надбавка за якість, грн. + Транспортні витрати + Витрати на з/п.

4. Замість виразів {Ф...} встановити формули:

{Ф.7} Складає 6% від різниці стовпчиків Вартість та Первинна вартість товару, грн., з використанням абсолютних посилань.

{Ф.8} = Вартість + Єдиний податок. Отримане значення округлити до десятків коп.

{Ф.9} Вибирається з стовпчика Назва аркушу “Перелік товарів” в залежності від вказаного Коду товару, з використанням функцій.

{Ф.10} Вибирається з стовпчика Вартість продажу аркушу “Перелік товарів” в залежності від вказаного Коду товару, з використанням функцій.

{Ф.11} =Вартість продажу * Кількість. Отримане значення округлити до десятків грн.

{Ф.12}Вибирається з стовпчика Курс аркушу “Курс” в залежності від стовпчика Валюта для розрах., з використанням функцій.

{Ф.13} = Сума в грн./Курс. Отримане значення округлити до цілого значення.


5. Розрахувати суму по стовпчику {Сум} в рядку Всього.


6. Скопіювати таблицю і вивести дані в порядку зменшення транспортних витрат


7. За допомогою режиму фільтрації на цьому ж листі створити таблицю, що містить список вартості продажу , значення якої нижче визначеної величини (взяти на свій розсуд)

8. Створити на окремому аркуші пласку гістограму з підписами осей по аркушу “Журнал реєстрації” за стовпчиками Назва товару та Вартість продажу.

9. Захистити комірки таблиці на Аркуші “Перелік товарів” крім даних по стовпчиках Код, Назва, Первинна вартість товару, грн., Наявність митного збору, Ґатунок від ненавмисних змін.

10. Виконати сортування таблиці по стовбцям: Назва.

11. Виконати умовне форматування таблиці «Журнал реєстрації продажу товарів», задавши таку умову, щоб червоним кольором були виділені ті товари, яких продано менше 300 кг.

12. Задати обмеження для вводу даних в комірки Вартість, відповідно вартість не може бути від’ємною величиною та має бути грошового типу.

13. За допомогою режиму фільтрації на цьому ж листі створити таблицю, що містить список і дані про працівників, середня заробітна плата яких нижче 1000 грн.

14. Розмістити дані працівників в порядку убування середньої зарплати

Завдання 4:

1. Відкрити файл із таблицею, що містить дані про витрати на покупки у магазині.

2. На другому листі Книги виконати завдання за зразком (рис. 1).

3. Побудувати діаграму за зразком.

4. Перейменувати Лист 1 у Покупки, а Лист 2 у Квартплата.

5. На третьому листі набрати розрахунково-платіжну відомість за зразком (рис. 2).

6. Прибрати сітку, щоб не було видно комірок (Сервис–Параметры Закладка “Вид” прибрати прапорець у полі ).

7. Лист 3 перейменувати у Відомість.

8. Побудувати об’ємну діаграму, яка відображала б розмір нарахувань і розмір суми до видачі кожному працівнику. Використати вікно “Формат трехмерной проекции” (скористатися послугою меню Диаграмма–Объемный вид), метод кутів (помістити вказівник миші на точку перетину осей, при цьому з’явиться підказка Углы), заливку області діаграми (використати контекстне меню Формат области диаграммы), заливку області побудови (використати контекстне меню Формат области построения) застосувати різні кольори для літер і чисел для вдосконалення діаграми.

9. Зберегти цей файл під старим іменем.

СинтезЗавдання 1. Змоделювати свій власний щоденник у табличному виді на наступний місяць. Створити таблицю “Щоденник” у книзі Зав-дання1_Прізвище.xls на новому листі з назвою Що- денник. При оформ-ленні щоденника використовувати стилі, малюнки та Автоформат.

Завдання 2.

Створить таблицю «Успішність учнів класу», структуру якої показано на рис. Заповніть таблицю даними, причому рядків з даними має бути стільки, скільки учнів навчається у класі.

6table.JPG

На окремому аркуші виконайте кілька таких пошуків:

а) показати в алфавітному порядку учнів, які мають тільки оцінки високого рівня з усіх предметів;

б) показати у алфавітному порядку учнів, які мають оцінки високого рівня з фізики та історії;

в) показати учнів, які мають незадовільні оцінки з будь-якого предмета.