Завдання2: Табличний процесор

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Практичне завдання

1.

1500,00 - зарплата

	Липень	Вересень Жовтень Листопад Грудень Січень
 курс	4,50	4,65	 6,50	  10,00   7,50   8,50

$

1. Наберіть таблицю.

2. Підрахувати, на скільки знизилась зарплата, враховуючи такий курс $. За зарплату приняти 1500, 00 грн.

3. Відобразити отримані дані за допомогою діаграми.

4. Відформатувати діаграму за власним смаком.

2.

Вміння: сформованість умінь на базовому рівні

1) створювати й редагувати таблиці в середовищі табличного процесора

 Створіть та заповніть за зразком таблицю в середовищі табличного процесора
Місто	Обсяг за продажів за місяць
    січень	    лютий	    березень	За І кв
Київ	2 250 000	2 340 000	3 200 000	
Львів	1 150 000	1 550 000	1 640 000	
Харків	1 050 000	175 000	    1 100 000	
Одеса	1 212 000	850 000	    1 300 000	
Донецьк	85 000	    1 250 000	1 450 000	
Разом				
Максимум				
МІНІМУМ				

2) форматувати електронну таблицю

 Встановіть для 2— 4 стовпчиків таблиці — грошовий формат комірок (0 знаків після
коми, позначення грошової одиниці — немає). Встановіть автоформат до таблиці -
Класичний 2. Вирівняйте дані в комірках по правому краю

3)використовувати таблиці для розв'язування задач

 Умова задачі: Запас риби в ставку оцінено в 1800 т. Щорічний приріст риби становить
17 %. Щорічний план вилову — 400 т. Мінімальний відновлюваний запас риби становить
500 т. Створіть таблицю, що обчислює кількість риби в ставку на 16 років

4) використовувати вбудовані функції та формули

 Підрахуйте, використовуючи функцію Автосума, обсяг продажів за три місяці по Києву
(див. табл. в п.1). Обчислення обсягу продажів для інших місць виконати за цією ж
формулою. Підрахуйте загальний обсяг продажів по всіх містах за січень,використовуючи
функцію СУММ, та скористайтеся цією ж формулою для обчислень за лютий, березень.
Знайдіть максимум та мінімум обсягу продажів по містах за січень. Аналогічно — за
лютий, березень

5) будувати діаграми та графіки

 Побудуйте кругову діаграму, яка відображає порівняний аналіз обсягу продажів за три
місяці по Донецьку. Побудуйте гістограму, яка відображає аналіз обсягу продажів по
всіх містах. Побудуйте графік, шо відображає зміни обсягів продажів в Одесі

6)Визначте місто з найменшим обсягом продажів. Визначте місяць із найбільшим обсягом продажів по Україні

7) упорядковувати дані в таблиці

 Упорядкуйте дані за алфавітом.
 Упорядкуйте дані по містах за збільшенням обсягу продажі»

8) фільтрувати дані списку

 Відфільтруйте дані, менші за 1 212 000 у січні місяці