Гуцало 8.5. Розвиток мотиваційної сфери

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук
Гуцало юн.jpg

Особливостями мотиваційної сфери у ранньому юнацькому віці є те, що у цьому віці відбувається упорядкування, інтегрування системи потреб і світогляду. Основними є потреби в самореалізації, самовираженні, з'ясуванні сенсу життя.

У цьому віці виникає потреба сформувати власні погляди на мораль, на світ, ставлення до нього, учень рідше послуговується чужими судженнями, а виробляє власні оцінки; більше уваги приділяється прогнозуванню наслідків заплано-ваних дій і вчинків не лише з прагматичних, але і морально-етичних, духовних позицій; ускладнюється і розширюється мотиваційне поле, прийняття рішень набуває більш обґрунтова-ного соціального характеру. Відбувається упорядкування, інтегрування системи потреб.

Наприкінці старшого шкільного віку формуються якісно нові смислоутворювальні мотиви, посилюються мотиви самоосвіти, прагнення до аналізу стилю власної учбової діяльності, усвідомлення її сильних та слабких аспектів, вияв індивідуальності в процесі навчання.

Пізнавальні мотиви гармонізуються із соціальними мотивами, а особистісні настанови – із вимогами суспільства. За наявності сенсу навчання підвищується його успішність, легше відбувається засвоєння учбового матеріалу, підвищується продуктивність запам’ятовування, краще концентрується увага, зростає працездатність, витривалість. Мотив самовдосконалення виступає як прагнення підвищити свій культурний рівень, бажання стати цікавою, різнобічно розвиненою людиною.

Ознайомтеся із думкою науковців щодо особливостей сфери потреб в юнацькому віці

   далі п.8.6. Особливості спілкування у ранній юності  Стрілка вправо.jpeg

або

  Перейти на головну сторінку курсу "Вікова психологія"