Графік вивчення курсу ТСПД

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук


Графік навчання
 


Графік навчання

Таблиця до курсу: "ТСПД"

Програма навчальної дисципліни

Модуль І

Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТЕХНОЛОГІЙ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 1. Соціально-педагогічна діяльність як галузь соціальних технології.

Сутність соціально-педагогічної діяльності. Основні напрями соціально-педагогічної діяльності. Класифікація принципів соціально-педагогічної діяльності.

Тема 2. Зміст соціально-педагогічної діяльності як суспільної практики.

Зміст соціально-педагогічної діяльності як виду суспільної практики. Об’єкти соціально-педагогічної діяльності Сутність соціальних проблем. Суб’єкти соціально-педагогічної діяльності. Особливості технологій соціально-педагогічної діяльності в системі «людина-людина». Вивчення змісту соціально-педагогічної діяльності.

Тема 3. Методика роботи з нормативно-правовою базою соціально-педагогічної діяльності.

Методика роботи з текстом конвенції ООН про права дитини. Методика роботи з законами і підзаконними актами України, що забезпечують нормативно-правову базу діяльності соціального педагога. Специфіка соціально-педагогічної роботи з нормативно-правовою базою.

Тема 4. Призначення технологій у соціально-педагогічній діяльності.

Структура і зміст соціально-педагогічних технологій. Алгоритм дій у соціально-педагогічних технологіях. Практичне використання соціально-педагогічних технологій.

Тема 5. Типологія соціально-педагогічних технологій.

Загальна класифікація соціально-педагогічних технологій. Соціально-педагогічні технології загального типу. Соціально-педагогічні технології часткового тип. Призначення технологій у соціально-педагогічній діяльності. Можливості та сфери використання соціально-педагогічних технологій.

Змістовий модуль 2. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Тема 6. Прикладні аспекти розроблення соціально-педагогічних технологій.

Підготовка до практичної реалізації соціально-педагогічних технологій. Підготовка до практичної реалізації цільової технології Структура загальної соціально-педагогічної технології Структура часткових соціально-педагогічних технологій.

Тема 7.Технологія організації «робочого столу» соціального педагога.

Зміст «робочого столу» соціального педагога. Первинні завдання при організації робочого столу. Основний діагностичний і практичний інструментарій соціального педагога. Організація «робочого столу» соціального педагога.

Тема 8. Планування соціально-педагогічної діяльності.

Особливості системного підходу до соціально-педагогічної діяльності. Підстави організації планування соціально-педагогічної діяльності. Зміст розділів плану роботи соціального педагога. Традиційні форми планування соціально-педагогічної діяльності. Інноваційні форми планування роботи соціального педагога.

Змістовий модуль 3. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 9. Технологія соціально-педагогічної діяльності в системі соціального захисту населення.

Принцип «міжвідомчого характеру» соціально-педагогічної діяльності. Функції релігії, що мають значення для діяльності соціального педагога. Нормативно-правові документи перешкоджають виникненню і діяльності сектантських груп.

Тема 10. Технології соціально-педагогічного передбачення.

Технології соціально-педагогічного моделювання і проектування. Класифікація соціально-педагогічних проектів. Особливості псевдо проектів.

Тема 11. Технології соціально-педагогічного захисту прав дитини.

Державні соціальні стандарти та гарантії захисту прав дитини на сім’ю. Захист дитини від жорстокого поводження. Забезпечення прав дитини на освіту і охорону здоров’я.

Тема 12. Методика і технологія соціально-педагогічної роботи з особистістю.

Вимоги до проведення діагностики особистості. Оформлення результатів діагностування особистості. Профілактика, соціальна реабілітація і корекція проявів дезадаптації особистості. Технологія реалізації консультативної функції соціальним педагогом.

Змістовий модуль 4. СПЕЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 13. Технології роботи соціального педагога в освітній установі.

Функції соціальної служби в закладах освіти Спеціалізації соціально-педагогічної діяльності в закладах освіти .Напрями роботи соціального педагога у закладах освіти

Тема 14. Методика і технологія соціально-педагогічної роботи з групами, дитячими і молодіжними об’єднаннями та організаціями.

Теоретичні основи виникнення, розвитку і функціонування неформальних об’єднань неповнолітніх. Групи як об'єкт соціально-педагогічної діяльності. Тенденції неформального руху. Поняття неформальної групи. Причини росту чисельності неформальних груп. Стратегія і тактика ставлення державних структур до неформальних організацій.

Методика діагностики підліткових та молодіжних груп.

Методика роботи соціального педагога з групами різного напрямку.

Тема 15. Технологія зв’язку з громадськістю як метод соціально-педагогічної роботи.

Засоби масової інформації в системі соціального формування особистості. Форми і засоби засобів масової інформації. Функції масової інформації. Механізми впливу ЗМІ на особистість (аудиторію).

Соціально-педагогічні проблеми впливу ЗМІ на дітей та молодь. Вплив телебачення на формування особистості дитини. Медіаосвіта у сучасних школах. Вплив засобів масової інформації та інших джерел на формування здорового способу життя серед підлітків. Вплив засобів масової інформації на соціалізацію молоді.

Технології рекламно-інформаційної діяльністі соціального педагога. Стратегія та тактика інформаційної діяльності соціального педагога. Соціальна реклама: сутність, специфіка, можливості використання в соціально-педагогічній роботі. Види рекламно-інформаційних послуг. Створення і використання прес-релізу як форми взаємодії зі ЗМІ

Тема 16. Технологія соціально-педагогічного впливу на особистість із поведінкою з відхиленнями.

Соціально-педагогічний вплив на особистість із поведінкою з відхиленнями. Соціальна психолого-педагогічна інтервенція поведінки з відхиленнями. Стратегії соціально-педагогічного втручання при різноманітних формах поведінки з відхиленнями.


Модуль ІІ

Змістовий модуль 5. ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ «ГРУП РИЗИКУ»

Тема 17. Досвід організації соціально-педагогічної підтримки дітей «груп ризику».

Технологія роботи соціальних педагогів з дітьми «груп ризику». Сутність соціально-педагогічної підтримки дітей «групи ризику». Завдання соціально-педагогічної роботи з дітьми «групи ризику». Змістовна характеристика технології роботи соціального педагога з дітьми «групи ризику»

Тема 18. Технологія соціально-педагогічної діяльності з девіантною поведінкою.

Основні підходи до профілактики девіантної поведінки підлітків( алкоголізму, наркоманії, проституції). Соціально-педагогічна реабілітація підлітків девіантної поведінки. Реабілітаційні соціально-педагогічні технології. Основні підходи до профілактики девіантної поведінки підлітків. Технологія роботи соціального педагога з соціалізації дитини, що знаходилася в екстремальних умовах.

Тема 19. Технології соціальної роботи з дезадаптованими дітьми і підлітками. Проблема дезадаптації дітей та підлітків в сучасному суспільстві. Технології соціальної роботи з дезадаптованими дітьми і підлітками. Сутність морального виховання у соціально-педагогічній діяльності. Особливості процесу коригування моральних норм поведінки. Алгоритм побудови програми соціально-педагогічного коригування моральних норм поведінки у дітей молодшого шкільного віку.

Тема 20. Соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми. Соціально-педагогічна проблема обдарованих дітей. Методи діагностики обдарованої дитини. Технологія діяльності з обдарованими дітьми.

Тема 21. Соціально-педагогічна робота з дітьми з особливими потребами. Зміст реабілітації інваліда та «соціальної» реабілітації. Характеристика моделей інвалідності. Напрямки допомоги соціального педагога сім'ї, яка має дитину з особливими потребами.

Тема 22. Технології вуличної соціальної роботи.

Мета та завдання вуличної соціальної роботи. Знання та вміння соціального педагога, що працює в умовах вуличного простору. Стратегії організації вуличної соціальної роботи. Обов’язки членів бригади вуличної соціальної роботи. Особливості організації ігрових технік в умовах вуличної соціальної роботи.

Тема 23. Технології ресоціалізації особистості в закладах пенітенціарного профілю.

Реалізація принципу пенітенціарної діяльності виправних закладів. Специфіка індивідуально-виправної бесіди з правопорушником. Особисті позиції вдосконалення форм правового виховання правопорушника. Вимоги до особистості соціального педагога та його діяльності, який здійснює виховну роботу з правопорушником.


Змістовий модуль 6. ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ПРОБЛЕМНИХ СІМЕЙ

Тема 24. Особливості соціально-педагогічної діяльності з сім’єю.

Основні принципи гуманістичної політики держави стосовно захисту дитинства. Педагогічні умови ефективної роботи з кризовими сім’ями. Тактика соціально-педагогічної роботи з кризовими сім’ями. Комплексна програма роботи з кризовими сім’ями

Тема 25. Соціально-педагогічна робота з різними типами сімей.

Особливості функціонування однодітних сімей. Зміст соціально-педагогічної роботи з однодітними сім’ями. Багатодітна сім’я: категорії, особливості, проблеми. Особливості виховного потенціалу багатодітної сім’ї. Сучасні підходи та досвід соціально-педагогічної роботи з багатодітними сім’ями. Роль сім’ї в процесі соціалізації обдарованої дитини. Специфіка та напрями соціально-педагогічної роботи з сім’ями, які виховують обдарованих дітей. Програма роботи соціального педагога з сім’єю, яка виховує обдаровану дитину.

Тема 26. Технології соціально-педагогічної роботи з проблемними сім’ями.

Класифікація технологій соціально-педагогічної роботи з проблемними сім’ями. Основні форми та методи соціально-педагогічної роботи з проблемними сім’ями. Організація соціально-педагогічного процесу в проблемній сім’ї як важлива умова ефективності соціально-педагогічної роботи з нею.

Тема 27. Форми і методи соціально-педагогічної роботи з молодими сім’ями.

Особливості функціонування молодих сімей. Основні причини і наслідки проблемності молодих сімей. Студентська сім’я як особливий вид молодих сімей. Основні форми і методи соціально-педагогічної роботи з студентською сім’єю. Форми і методи діяльності соціального педагога з молодими сім’ями.

Тема 28. Соціально-педагогічна робота з неповними сім’ями.

Неповна сім’я як об’єкт соціально-педагогічної роботи. Зміст соціально-педагогічної роботи з неповними сім’ями. Налагодження партнерства та співробітництва матері (батька) з дитиною як запорука ефективності соціально-педагогічної роботи з неповною сім’єю. Програма соціально-педагогічної роботи з материнською сім’єю. Програма соціально-педагогічної роботи з сім’єю «маленька мама». Програма соціально-педагогічної роботи з батьківською сім’єю.

Календар

Кількість годин на вивчення дисципліни

Лекції - 78 год.

Практичні, семінарські - 44 год.

Самостійна робота - 130 год.

Вид контролю - екзамен.

Тижневі години для денної форми навчання:

аудиторних — 5

самостійної роботи студента — 5