Графік вивчення курсу МСПР

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук


Графік навчання
 


Графік навчання

Таблиця до курсу: "МСПР"

Програма навчальної дисципліни

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Теоретичні основи менеджменту соціально-педагогічної роботи

Тема. Предмет і значення менеджменту в соціальній роботі

Поняття менеджменту. Суб’єкт, об’єкт, система управління в соціальному менеджменті.

Менеджмент в соціальній роботі: поняття, вид соціального управління. Значення та наукові проблеми менеджменту в соціальній роботі. Предмет науки менеджменту.

Вплив різних шкіл управління на розвиток теорії і практики управління. Сучасні підходи до управління.

Тема. Система менеджменту соціальної роботи

Складові процесу менеджменту соціальної роботи. Закони, закономірності та принципи менеджменту соціальної роботи. Методи менеджменту соціальної роботи. Функції менеджменту соціальної роботи. Місія та мета менеджменту соціальної роботи. Інституційні рівні менеджменту соціальної роботи.

Тема. Управління соціальною роботою

Управління: поняття та рівні. Управління в системі соціальної роботи на різних рівнях. Особливості менеджменту в організаціях, установах і службах соціальної роботи.

Загальні функції управління. Планування: місія соціальної організації, вибір і значення місії. Цілі соціальної організації та їх характеристики. Вплив зовнішнього середовища. Сильні та слабкі сторони організації. Стратегічні альтернативи і вибір. Реалізація та оцінка стратегічного плану. Програмно-цільове управління соціальною роботою.

Поняття організаційної діяльності. Організація: делегування, відповідальність, повноваження. Норми керованості. Лінійні і апаратні повноваження. Централізовані, децентралізовані організації. Етапи організаційного проектування. Типи організаційних структур у соціальній роботі. Організаційна культура та етичні цінності.

Мотивація трудової діяльності працівників: поняття та теорії мотивації. Мотивація праці соціальних працівників. Форми визнання та оцінки праці працівників. Система оцінки і оплати праці соціальних працівників.

Контроль, його види. Процес та етапи контролю. Поведінкові аспекти та характеристики ефективного контролю. Регулювання, нагляд і контроль у соціальній роботі.

Тема. Об’єкт та суб’єкт менеджменту соціальної роботи

Об’єкт менеджменту соціальної роботи. Суб’єкт менеджменту соціальної роботи. Підходи, моделі та методи взаємозв’язку об’єктів та суб’єктів менеджменту соціальної роботи.

Тема. Особливості професійної діяльності менеджерів соціальної роботи

Професіоналізм менеджменту соціальної роботи. Порівняльна характеристика менеджера та спеціаліста соціальної роботи. Типи менеджменту соціальної служби для молоді. Типи керівників. Якості та вміння керівника, що досягає успіху.

Тема. Організація як соціальна система

Поняття і значення організацій. Організації як системи: відкриті та закриті, прості і складні. Формальні і неформальні організації. Загальні характеристики організацій.

Внутрішні змінні організації. Цілі, структура, завдання, технології, трудові ресурси. Взаємозв’язок внутрішніх змінних. Системна модель внутрішніх змінних.

Зовнішнє середовище соціальної організації. Значення і визначення зовнішнього середовища. Характеристики зовнішнього середовища. Фактори середовища прямого впливу. Фактори середовища непрямого впливу.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Організаційно-методичні основи менеджменту соціально-педагогічної роботи

Тема. Комунікації у соціальній роботі й процес прийняття рішень

Процеси зв’язку в управлінні соціальною роботою. Поняття, способи зв’язку. Приклади обміну інформацією в організації. Комунікаційний процес, його елементи та етапи. Міжособистісні та організаційні комунікації. Досконалість комунікацій в організаціях. Комунікації в соціальній роботі. Встановлення взаєморозуміння. Вивчення проблеми та очікуваних результатів. Визначення цілей надання соціальної допомоги.

Організаційні рішення та їх види. Підходи до прийняття рішень. Раціональне розв’язання проблем. Фактори, що впливають на процес прийняття рішень. Етапи наукового методу прийняття рішень. Необхідність моделювання, типи моделей, етапи моделювання, методи прийняття рішень і прогнозування. Впровадження соціальних проектів і програм у системі соціальної роботи.

Тема. Управління неформальною групою, стилі керівництва

Значення груп. Неформальні організації та їх характеристики. Управління неформальною організацією. Фактори, що впливають на ефективність груп. Форми влади та впливу. Методи управління. Напрямки вивчення образу керівника. Поведінкове напрямок: традиційна класифікація стилів і класифікація стилів за ступенем зосередження уваги на виробництві та персонал. Адаптивне управління.

Тема. Управління персоналом

Система управління персоналом. Формування трудових ресурсів. Розвиток трудових ресурсів. Кадри соціальної роботи. Кадровий менеджмент. Системний підхід до розвитку персоналу в соціальній сфері. Атестація соціальних працівників.

Тема. Адміністрування в соціальній роботі

Інформаційні системи і технології в процесі управління соціальною роботою. Технологія та організація діловодства в установах соціальної сфери. Підготовка та оформлення управлінських документів. Розпорядчі та організаційні документи. Інформаційно-довідкові документи. Організація роботи з документами.