Вікі - стаття учня

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва проекту

Мова знаків і символів у декоративно-прикладному мистецтві.

Автори проекту

Вчитель образотворчого мистецтва - Правдіна Ірина Олегівна та учні 5-го класу

Тема дослідження

Види орнаментів в декоративно - прикладному мистецтві.

Проблема дослідження

Знання про знакову систему як символічну основу українського орнаменту, його образну структуру. Сприяти розвитку пізнавальних інтересів, удосконалювати навички розробки нескладної композиції, уміння планувати малюнок на аркуші паперу, також сюди включається збирання та пошук інформації в Інтернеті для навчального проекту.

Гіпотеза дослідження

Мета дослідження

Учень повинен навчитися застосовувати набуті знання і вміння у процесі створення художніх образів на площині та в об’ємі з використанням різних художніх технік і матеріалів, виражаючи власні почуття, емоції, думки, ставлення, виявляти естетичне ставлення до творів візуальних мистецтв у єдності змісту і форми, виражати власні оцінні судження у процесі комунікації, знати основні виражальні засоби графіки, живопису, скульптури, декоративно-ужиткового мистецтва. Застосування нестандартних методів навчання, залучати дітей до колективної роботи, обговорення тем, проблем а також закріплення на уроках образотворчого мистецтва набутих знань та умінь. Визначити плюси та мінуси самостійної роботи з проектом.

Результати дослідження

Відбувається захист проектів. Вкінці учасники колективно обговорюють та визначають оцінку своєї роботи протягом проекту, і вчитель обдумає чи вірно оцінив кожен себе учасник проекту. Також це удосконалення навичок роботи з Інтернетом, блогами, навички пошуку, аналізу та синтезу, а також представлення знайденої інформації у вигляді статті; Постійне удосконалення навичок та умінь в роботі з проектами, уміння працювати колективно та самооцінювання формального начання.

Висновки

В учнів в кінці проекту буде вміння застосовувати набуті знання у процесі створення художніх образів на площині та в об’ємі з використанням різних художніх технік і матеріалів. По завершенні реалізації навчального проекту учні вдосконалюють свої вміння працювати з офісними програмними пакетами Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher, повторюють правила як необхідно працювати за комп'ютером, щоб вберегти своє здоров'я. Учні продовжують розвивати вміння самостійного пошуку інформації в мережі інтернет, вчаться систематизувати отримані знання, вміння виступати перед аудиторією, відстоювати свою власну думку, вдосконалюють навички написання власних проектів.

Корисні ресурси


Сторінка проекту Портфоліо проекту до тренінгу за програмою "Навчання для майбутнього" Правдіна Ірина Олегівна (2018 рік)

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Кваліфікаційні вимоги до вчителя предметів художньо-естетичного циклу