Вікова психологія Гуцало Е.У.

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук
Вікова психологія3 1.jpg


Чи готові Ви вже зараз відповісти на актуальні питання психології вікового розвитку людини?

 • Як пояснити тезу П. Блонського про те, що ніколи людина не стоїть так близько до смерті, як у години народження?
 • Чи може стати повноцінним членом суспільства дитина-Мауглі?
 • Чи свідчить абсолютна навчальна успішність першокласника про відкриття майбутнього талановитого інтелектуала?
 • Чому сучасні учені не можуть визначитися із віковими межами підліткового й раннього юнацького періоду?
 • Виокремлення «золотої молоді» в умовах надлишкових майнових статків у деяких родинах – основа благочинності чи загроза становлення моральності?
 • Вікові кризи дитинства й дорослості – міф чи реальність?
 • Мудрість на схилі літ – вікове чи особистісне утворення?
 • Як пояснити філософські роздуми Е. Еріксона про те, що здорові діти не боятимуться життя, якщо люди поважного віку довкола них достатньо цілісні аби не боятися смерті?


Приєднуйтеся до нашої прогресивної спільноти e-learning!

Нашою головною ідеєю є реалізація словесної конструкції, виведеної досвідом педагогів й психологів ще в античні часи:

 • Те, що я чую, я забуваю;
 • Те, що я бачу й чую, я трохи пам'ятаю;
 • Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти;
 • Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю я набуваю навичок;
 • Коли я передаю знання іншим – стаю майстром.

Отож, набувайте якостей Майстра разом із нами у e-learning-проекті!Запрошуємо Вас відвідати також новий електронний курс "Вікова психологія" Гуцало Е.У. - технологічна платформа на базі LMS Moodle-cuspu. Натисніть на посилання [1],а потім - "Увійти як гість" або зареєструйтеся під власним логіном та паролем для роботи у LMS Moodle-cuspu.

Бажаємо Вам натхнення й наснаги у роботі з електронним (дистанційним,e-learning, онлайн, змішаним) навчальним курсом "Вікова психологія" у форматах Wiki-cuspu й Moodle-cuspu!ВІДЕО-ЛЕКЦІЇ ЕМІЛІЇ ГУЦАЛОМета та завдання навчального курсу "Вікова психологія"

Метою викладання дисципліни є здобуття студентами знань, усвідомлення й розуміння ними кількісних і якісних змін у психіці людини при переході від одного вікового етапу до іншого, унікального для кожного віку співвідношення психологічних й поведінкових особливостей, рушійних сил і закономірностей психічного розвитку особистості. Вивчення вікової психології сприяє розумінню складності й неоднозначності процесів психологічного розвитку індивіда, формує ставлення до людини як до особистісної цінності на будь-якому етапі її життя, стимулює інтерес до пізнання й пояснення дитячої психіки через акцентування маловивчених феноменів онтогенезу.

Основними завданнями курсу є:

 • ознайомити студентів з основами поняттями, принципами, закономірностями, концепціями вікової психології;
 • розкрити умови й специфіку психічного розвитку людини на різних етапах онтогенезу, підходи до періодизації психічного розвитку особистості;
 • розкрити онтогенез особистісного розвитку, становлення компонентів структури спілкування, міжособистісних взаємин та соціалізації людини;
 • виробити у студентів низку умінь та навичок застосування набутих знань у практичних сферах своєї діяльності, активізувати особистісний і творчий потенціал майбутнього педагога.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • предмет, методи, основні закономірності, принципи і структуру науки, механізми, показники психічного розвитку людини в онтогенезі, сучасні теорії психічного розвитку дитини;
 • загальні закономірності розвитку психіки людини: умови, чинники, рушійні сили; особливості пізнавальних процесів, емоційно-вольової, мотиваційної сфер, індивідуально-психологічних характеристик, становлення особистості, спілкування й соціалізації людей різного віку.

вміти:

 • застосовувати отримані знання з вікової психології для організації діяльності й спілкування школярів, для створення умов, що сприяють конструктивному психічному розвитку дитини;
 • ураховувати в навчально-виховному процесі сенситивні періоди розвитку дитини;
 • аналізувати витоки психологічних проблем індивіда в його онтогенезі;
 • ураховувати вікові та індивідуальні особливості учнів у педагогічній роботі;
 • забезпечувати навчання учнів у зоні ближнього розвитку на основі вивчення специфіки їх розвивальної діяльності та віку;
 • визначати й реалізовувати навчальні, розвивальні та виховні цілі уроку, враховуючи зміст навчального матеріалу, вікові та індивідуальні особливості учнів;
 • орієнтуватися на нормативи певного вікового періоду у психолого-педагогічній діагностиці;
 • аналізувати, прогнозувати й проектувати власну педагогічну діяльність, співвідносити зміст, спосіб, ритм, характер власного спілкування з віковими, індивідуальними особливостями школярів.


8. осн.наук. праці гуцало .jpg

Основні наукові праці Емілії Гуцало з проблем психології вікового розвитку

Гуцало Е.У. Вікова психологія [Електронний ресурс] : електронний навчальний курс / Е.У. Гуцало ; система управління електронними курсами. – Режим доступу: moodle.kspu.kr.ua/course/view.php?id=212, відкритий гостьовий доступ.

Емілія Гуцало_Вікова психологія_ Moodle

Емілія Гуцало Педагогічна психологія Посібник

Емілія Гуцало Основи психологічної компетентності майбутнього педагога: практикум Посібник


ВІДЕО-ЛЕКЦІЇ ЕМІЛІЇ ГУЦАЛО


Автор курсу

Кандидат педагогічних наук, доцент Емілія Гуцало

Персональна сторінка викладача

Обговорення електронного курсу "Вікова психологія" у форматах Wiki-cuspu й Moodle-cuspuВХІДНЕ ТЕСТУВАННЯ З КУРСУ "ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ"Загальна психологія. Навч. посіб. [2]

ТЕСТ_ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЇ

ЛЕКЦІЯ ВІДЧУТТЯ

ВІДЕО-ЛЕКЦІЯ ВІДЧУТТЯ

ВІДЕО-ЛЕКЦІЯ СПРИЙМАННЯ

ТЕСТ_ ВІДЧУТТЯ_СПРИЙМАННЯ

ВІДЕО-ЛЕКЦІЯ ПАМ’ЯТЬ

ПАМ’ЯТЬ. ІНТЕРАКТИВНИЙ ПСИХОЛОГІЧНИЙ КВЕСТ

ТЕСТ_ПАМ'ЯТЬ

ВІДЕО-ЛЕКЦІЯ МИСЛЕННЯ. Ч.1

ВІДЕО-ЛЕКЦІЯ МИСЛЕННЯ. Ч.2

ТЕСТ_МИСЛЕННЯ

ВІДЕО-ЛЕКЦІЯ УЯВА Ч.3

ТЕСТ_ УЯВА_ІНТЕЛЕКТ

ТЕСТ_УВАГА

ТЕСТ_ЕМОЦІЇ_ПОЧУТТЯ_ВОЛЯ

ТЕСТ_ДІЯЛЬНІСТЬ_АКТИВНІСТЬ ЛЮДИНИ

ТЕСТ_ОСОБИСТІСТЬ

ТЕСТ_СПІЛКУВАННЯ_ГРУПА

ТЕСТ_ТЕМПЕРАМЕНТ

ТЕСТ_ХАРАКТЕР

ТЕСТ_ЗДІБНОСТІ


КАНАЛ ВІДЕО-ЛЕКЦІЙ ЕМІЛІЇ ГУЦАЛО


Структура електронного курсу "Вікова психологія"

Розділ 1. Загальні засади вікової психології

 • ТЕМА 1. Предмет вікової психології, історія виникнення, становлення, методи
 • ТЕМА 2. Проблеми психічного розвитку особистості

Змістовий модуль 2. Психологія дитинства

 • ТЕМА 3. Особливості психічного розвитку новонародженого та немовляти
 • ТЕМА 4. Раннє дитинство
 • ТЕМА 5. Дошкільний вік
 • ТЕМА 6. Психологія молодшого школяра

Змістовий модуль 3. Психологія дорослішання

 • ТЕМА7. Психологія особистості підлітка
 • ТЕМА 8. Психологія особистісного розвитку в юнацькому віці

Змістовий модуль 4. Психологія дорослості й старіння

 • ТЕМА 9. Вік дорослості, психологія старіння.


[3]

Електронний курс «Вікова психологія» призначений не лише для успішного навчання, але й для становлення компетентного професіонала в освітньому просторі й моделювання повноцінного особистого життя!ЗМІСТ КУРСУ "ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ"


Зміст

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ВІКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ


Тема 1. Предмет вікової психології, історія виникнення, становлення, методи


1. КАРТИНКА ДО ВСТУПУ пси и руки.jpg

Теоретичний матеріал

1.1. Розвиток як психологічна проблема. Предмет вікової психології

1.2. Методологічні засади психології вікового розвитку. Принципи психології розвитку

1.3. Історія виникнення, становлення психології вікового розвитку

1.4. Методи вікової психології

5лекцияs.jpg
Конспект лекції Емілії Гуцало за темою 1 (PDF версія для друку)
Moodle кдпу.JPG
Емілія Гуцало_Вікова психологія_ Moodle


Семінарсько-практичне заняття

13 ЦЕ СЕМ-ПРАК ЗАНs.jpg
Семінарсько-практичне заняття та самостійна робота за темою 1
МЕТ РЕК НОВЕe 27 .png
Методичні рекомендації до заняття за темою 1Тема 2. Проблеми психічного розвитку особистості

Вікові особливості жінок.jpg

Теоретичний матеріал

2.1. Психічний і особистісний розвиток людини. Особливості психічних змін у розвитку. Загальні закономірності розвитку особистості

2.2. Основні теорії психічного розвитку дитини

2.3. Умови психічного розвитку. Детермінанти (чинники) психічного розвитку

2.4. Рушійні сили розвитку особистості. Суперечності (протиріччя) розвитку

2.5. Психічний розвиток і навчання. Зони актуального та найближчого розвитку. Сенситивні періоди розвитку

2.6. Поняття віку. Хронологічний, психологічний та соціальний вік дитини. Періодизація вікового розвитку

2.7. Критерії вікового розвитку. Поняття про провідну діяльність. Сутність провідної діяльності у кожний віковий період. Поняття про соціальну ситуацію розвитку. Поняття про вікові новоутворення особистості.

2.8. Вікові кризи. Психологічна характеристика вікових криз


ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Емілія Гуцало. ВІКОВІ КРИЗИ: дитинство, отроцтво, юнацтво


5лекцияs.jpg

Конспект лекції Емілії Гуцало за темою 2 (PDF версія для друку)

Книги n.jpg


Література до теми 2


Moodle кдпу.JPG

Емілія Гуцало_Вікова психологія_ Moodle


Семінарсько-практичне заняття

13 ЦЕ СЕМ-ПРАК ЗАНs.jpg
Семінарсько-практичне заняття та самостійна робота за темами 1,2
6 МЕТ. РЕК.png
Методичні рекомендації до заняття за темами 1,2
7 знак вопроса.jpg
Самоконтроль знань за темами 1,2
Видеодиск.jpg
Медіатека 1,2Розділ ІІ. ПСИХОЛОГІЯ ДИТИНСТВА

Тема 3. Особливості психічного розвитку новонародженого та немовляти

12 НЕМОВ В КАПУСТЕ.jpg

Теоретичний матеріал

3.1. Новонародженість. Психологія немовляти (від народження до 1 року)

3.2. Розвиток пізнавальних психічних процесів у немовлячому віці

3.3. Спілкування немовля з дорослими

3.4. Розвиток особистості. Криза 1 року


Moodle кдпу.JPG
Емілія Гуцало_Вікова психологія_ Moodle

Емілія Гуцало ПРЕЗЕНТАЦІЯ НОВОНАРОДЖЕНИЙ


Тема 4. Раннє дитинство

4. Гуцало 3 Г s.jpg

Теоретичний матеріал

4.1. Ранній вік. Соціальна ситуація розвитку дитини раннього віку

4.2. Розвиток пізнавальних психічних процесів у ранньому дитинстві

4.3. Спілкування з дорослими та однолітками у ранньому дитинстві

4.4. Розвиток особистості дитини раннього віку. Криза трьох років

4 ОСНОВ.НАВЧ. КАТЕГОР.jpg
Основні навчальні категорії до теми 4
Moodle кдпу.JPG
Емілія Гуцало_Вікова психологія_ MoodleТема 5. Дошкільний вік

7. ДОШКjpg.jpg

Теоретичний матеріал

5.1. Загальна характеристика дошкільного віку

5.2. Вікові особливості дітей 3-4 років (друга молодша група)

5.3. Вікові особливості дітей 4-5 років (середня група)

5.4. Вікові особливості дітей 5-6 років (старша група)

5.5. Вікові особливості дітей 6-7 років (підготовча до школи група)

5.6. Криза семи років

4 ОСНОВ.НАВЧ. КАТЕГОР.jpg
Основні навчальні категорії до теми 5
Книги n.jpg
Література до тем 3-5
Moodle кдпу.JPG
Емілія Гуцало_Вікова психологія_ Moodle

Семінарсько-практичне заняття

13 ЦЕ СЕМ-ПРАК ЗАНs.jpg
Семінарсько-практичне заняття та самостійна робота за темами 3,4,5
6 МЕТ. РЕК.png
Методичні рекомендації до занять за темами 3,4,5
7 знак вопроса.jpg
Самоконтроль знань за темами 3,4,5
Видеодиск.jpg
Медіатека 3,4,5Тема 6. Психологія молодшого школяра

6. Гуцало МЛ ШК КАРТs.jpg

Теоретичний матеріал

6.1. Загальна характеристика розвитку молодшого школяра. Анатомо-фізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку. Готовність дитини до навчання у школі

6.2. Учбова діяльність як провідний вид діяльності молодшого школяра

6.3. Розвиток пізнавальних психічних процесів та емоційно-вольової сфери молодших школярів

6.4. Формування особистості молодшого школяра

6.5. Особливості спілкування у молодшому шкільному віці

5лекцияs.jpg
Конспект лекції Емілії Гуцало за темою 6 (PDF версія для друку)
4 ОСНОВ.НАВЧ. КАТЕГОР.jpg
Основні навчальні категорії до теми 6
Книги n.jpg
Література до теми 6
Moodle кдпу.JPG
Емілія Гуцало_Вікова психологія_ Moodle


Семінарсько-практичне заняття

13 ЦЕ СЕМ-ПРАК ЗАНs.jpg
Семінарсько-практичне заняття та самостійна робота за темою 6, 2021 р.
6 МЕТ. РЕК.png
Методичні рекомендації до заняття за темою 6
7 знак вопроса.jpg
Самоконтроль знань за темою 6
Видеодиск.jpg
Медіатека 6Розділ ІІІ. ПСИХОЛОГІЯ ДОРОСЛІШАННЯ

Тема 7. Психологія особистості підлітка

7 Гуцало ПІДЛІТОК .gif

Теоретичний матеріал

7.1. Загальна характеристика підліткового віку. Анатомо-фізіологічна перебудова організму підлітка. Особливості психосексуального розвитку підлітків

7.2. Розвиток когнітивної та емоційно-вольової сфер підлітка

7.3. Навчальна діяльність підлітка. Зміни в мотивації навчальної діяльності підлітка

7.4. Провідний вид діяльності і спілкування підлітка. Особливості спілкування підлітка з дорослими (батьками і вчителями) та однолітками

7.5. Соціальна ситуація особистісного зростання сучасного підлітка. Криза підліткового віку. Новоутворення підліткового віку. Розвиток самосвідомості. Самопізнання. Фізичний образ Я. Самооцінка і рівень домагань. Розвиток Я й ідентичність. Особистісна рефлексія. Я-концепція. Моральний розвиток підлітка

7.6. Розвиток мотиваційної сфери підлітка

7.7 Характерологічні поведінкові реакції підлітків. Акцентуації характеру. Педагогічно занедбані підлітки. Класифікація типів підлітків-девіантів

5лекцияs.jpg
Конспект лекції Емілії Гуцало за темою 7 (PDF версія для друку)
4 ОСНОВ.НАВЧ. КАТЕГОР.jpg
Основні навчальні категорії до теми 7
Книги n.jpg
Література до теми 7
Moodle кдпу.JPG
Емілія Гуцало_Вікова психологія_ Moodle


Семінарсько-практичне заняття

13 ЦЕ СЕМ-ПРАК ЗАНs.jpg
Семінарсько-практичне заняття та самостійна робота за темою 7, 2021 р.
6 МЕТ. РЕК.png
Методичні рекомендації до заняття за темою 7
7 знак вопроса.jpg
Самоконтроль знань за темою 7
Видеодиск.jpg
Медіатека 7Тема 8. Психологія особистісного розвитку в юнацькому віці

8 Гуцало ЮНІСТЬ.jpg

Теоретичний матеріал

8.1. Загальна характеристика ранньої юності

8.2. Соціальна ситуація розвитку старшокласника. Провідна діяльність. Новоутворення/ Варіанти ідентичності. Значущість учіння для старшокласників

8.3. Розвиток пізнавальних та емоційно-вольових процесів у старшокласників

8.4. Розвиток особистості в ранній юності. Розвиток самосвідомості. Самооцінка. Криза ідентичності. Криза юнацького віку

8.5. Розвиток мотиваційної сфери

8.6. Особливості спілкування у ранній юності. Міжособистісні взаємини юнаків та дівчат

8.7. Проблеми сенсу життя в ранній юності

5лекцияs.jpg
Конспект лекції Емілії Гуцало за темою 8 (PDF версія для друку)
4 ОСНОВ.НАВЧ. КАТЕГОР.jpg
Основні навчальні категорії до теми 8
Книги n.jpg
Література до теми 8
Moodle кдпу.JPG
Емілія Гуцало_Вікова психологія_ Moodle


Семінарсько-практичне заняття

13 ЦЕ СЕМ-ПРАК ЗАНs.jpg
Семінарсько-практичне заняття та самостійна робота за темою 8, 2021
6 МЕТ. РЕК.png
Методичні рекомендації до заняття за темою 8
7 знак вопроса.jpg
Самоконтроль знань за темою 8
Видеодиск.jpg
Медіатека 8Розділ ІV. ПСИХОЛОГІЯ ДОРОСЛОСТІ Й СТАРІННЯ

Тема 9. Вік дорослості, психологія старіння

10 ДОРОСЛ.jpg

Теоретичний матеріал

9.1. Вік дорослості

9.2. Рання дорослість

9.3. Зрілий дорослий вік

9.4. Психологія старіння


ПРЕЗЕНТАЦІЯ

ЕМІЛІЯ ГУЦАЛО. ВІКОВІ КРИЗИ ДОРОСЛОСТІ


5лекцияs.jpg

Конспект лекції Емілії Гуцало за темою 9 (PDF версія для друку)


Moodle кдпу.JPG

Емілія Гуцало_Вікова психологія_ Moodle


Семінарсько-практичне заняття

13 ЦЕ СЕМ-ПРАК ЗАНs.jpg
Колоквіум
6 МЕТ. РЕК.png
Методичні рекомендації до заняття за темою 9
7 знак вопроса.jpg
Самоконтроль знань за темою 9
Видеодиск.jpg
Медіатека 95 Гуцало ДОШК .jpg


ЗАВДАННЯ З ПСИХОЛОГІЇ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ 4 КУРСІВ

1. СТРУКТУРА ЗВІТУ! ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ЯВИЩ В УЧНІВСЬКІЙ НАВЧАЛЬНІЙ ГРУПІ 2021

2. МАТЕРІАЛИ ДО ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ З ПСИХОЛОГІЇ

3. ЗАВДАННЯ З ПСИХОЛОГІЇ ДО ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ 20191. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СКЛАДАННЯ АНКЕТИ

2. АНКЕТА загальне вивчення групи

3. АНКЕТА ставлення учнів до школи та класу

4. АНКЕТА виявлення стосунків у класі

5. АНКЕТА рівень громадянської активності

6. АНКЕТА я і мій клас

7. АНКЕТИ 1-3 виявлення учнів із девіантною поведінкою

8 АНКЕТА проблеми шкідливих звичок учнів

9. АНКЕТА молодь і протиправна поведінка

10. АНКЕТА булінг (для учнів)

11. АНКЕТА виявлення проявів насильства

12. АНКЕТА цькування у школі

13. АНКЕТА класний керівник очима учнів

14. АНКЕТА навчання під час карантину

15. заверши речення

16 АНКЕТА Задоволеність міжособистісними відносинами1. 4 КУРС ЗРАЗОК ЗВІТУ_ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ УЧНІВСЬКОЇ ГРУПИ... 1

2. 4 КУРС ЗРАЗОК ЗВІТУ_ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ УЧНІВСЬКОЇ ГРУПИ... 2

3. 4 КУРС ЗРАЗОК ЗВІТУ_ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ УЧНІВСЬКОЇ ГРУПИ... 3

4. 4 КУРС ЗРАЗОК ЗВІТУ

5. 4 КУРС ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ ДОДАТКІВ ВИВЧЕННЯ ГРУПИ 2020

6. 4 КУРС ДІАГНОСТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ УЧНІВСЬКОЇ ГРУПИ ...2019
1. 4 КУРС_1 МЕТОД ПЕДАГОГІЧНОГО ІНТЕРВ'Ю_2021

2. 4 КУРС_2 ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА РІВНЯ РОЗВИТКУ ГРУПИ_2021

3. 4 КУРС_3 МЕТОДИКА ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ В КЛАСІ_2021

4. 4 КУРС_4 ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГРУПИ_2021

5. 4 КУРС_5 МЕТОДИКА «ВИВЧЕННЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ УЧНІВ_2021

6. 4 КУРС_6 ВИВЧЕННЯ МОТИВІВ УЧАСТІ ШКОЛЯРІВ_2021
1. 2 КУРС_ПСИХОЛОГІЯ_ПРОГРАМА ПРОПЕДЕВТИЧНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ

2. 2 КУРС_ПСИХОЛОГІЯ_ ТЕОРЕТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ЗВІТУ З ПРОПЕДЕВТИЧНОЇ ПРАКТИКИ

3. ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ СХЕМ АНАЛІЗУ УРОКУ

4. БЛАНКИ СХЕМ АНАЛІЗУ УРОКУ

5. ЗРАЗОК ЗВІТУ 12.ПРОПЕДЕВТИЧНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ1 ПЛАГІАТ ЗАБОРОНЕНО!

6. ЗРАЗОК ЗВІТУ ПРОПЕДЕВТИЧНОЇ ПРАКТИКИ2_ ПЛАГІАТ ЗАБОРОНЕНО!

7. ЗРАЗОК ДОДАТКІВ АНАЛІЗУ УРОКУ1_ ПЛАГІАТ ЗАБОРОНЕНО!

8. ЗРАЗОК ДОДАТКІВ АНАЛІЗУ УРОКУ2_ ПЛАГІАТ ЗАБОРОНЕНО!ГЛОСАРІЙ З КУРСУ ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

РЕСУРСИ

2 електронна бібліотекаІ .jpg

Електронна бібліотека

1 Гуцало ВСТУП КНИЖКИ ПСИ .jpg

Бібліографія


[4] **

[5] ***КАНАЛ ВІДЕО-ЛЕКЦІЙ ЕМІЛІЇ ГУЦАЛО

Гуцало Е.У. ВІДЕО-ЛЕКЦІЯ "ВІДЧУТТЯ"

Гуцало Е.У. NEW! ВІДЕО-ЛЕКЦІЯ "СПРИЙМАННЯ"

Гуцало Е.У. ВІДЕО-ЛЕКЦІЯ "ПАМ’ЯТЬ"

Гуцало Е.У. ПАМ’ЯТЬ. ІНТЕРАКТИВНИЙ ПСИХОЛОГІЧНИЙ КВЕСТ

Гуцало Е.У. ВІДЕО-ЛЕКЦІЯ "МИСЛЕННЯ. Ч.1"

Гуцало Е.У. ВІДЕО-ЛЕКЦІЯ "МИСЛЕННЯ. Ч.2"

Гуцало Е.У. ВІДЕО-ЛЕКЦІЯ "УЯВА Ч.3"

Гуцало Е.У. ЛІНА КОСТЕНКО КОЛЬОРОВІ МИШІ_ (ВІЗІЯ)

Поезія для аналізу пізнавальних процесів, емоцій, почуттів, особливостей вікової та соціальної психології

Гуцало Е.У. ПРЕЗЕНТАЦІЯ НОВОНАРОДЖЕНИЙ

Дякуємо Вам за довіру й зацікавлену роботу з електронним (дистанційним, онлайн, змішаним) навчальним курсом Емілії Гуцало "Вікова психологія"!


ПСИХОЛОГІЯ_NB

1. Сприймання

2. Пам’ять

3. Мислення

4. Уява

5. Увага

6. Негативні емоційні стани

7. Воля

8. Особистість

9. Самооцінка

10. Темперамент

11. Характер

12. Здібності

13. Педагогічне спілкування

14. Вербальні і невербальні засоби

15. Комунікативні бар*єри

16. Рівні розвитку груп

17. Вплив групи на особистість

18. Статус лідера і ізольованого

19. Внутрішньогруповий конфлікт

20. Особливості спілкування учнів

21. Агресивність_Булінг

22. Конфлікт у взаєминах учнів і вчителів

23. Підліткова криза

24. Криза ідентичності юнаків

25. Особистісне та професійне самовизначення юнаків

26. Мотивація

27. Проблеми з неуспішністю

28. Виховний вплив_Умови становлення особистості

29. Стилі педагогічної діяльності

30. Структура педагогічних здібностей


Тут Ви можете ознайомитися із ]думками викладачів й досвідом навчання студентів у https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/MFAF6esD2RG3TQxобговоренні електронного [курсу "Вікова психологія" - Wiki.cuspu.edu.ua й Moodle.cuspu.edu.ua. Висловлюйте також власні [думки.