Арифметичні оператори JavaScript

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Арифметичні оператори беруть чисельні значення (літерали або змінні) як їх операнди і повертають числове значення.

Арифметичні оператори

Стандартні Арифметичні Оператори

  • Додавання +
  • Віднімання -
  • Множення *
  • Ділення /

Ці оператори працюють стандартним способом.

Y = X + 2;
Y = X - 4;
Y = X * 5;
Y = X / 3;

Модуль

Оператор модуля використовується наступним чином:

Y = X % Z; 

Оператор модуля повертає перший операнд за модулем другого операнд, тобто X за модулем Z, де X і Z - змінні. Функція за модулем - це залишковий член від ділення X на Z. Наприклад:

12 % 5 = 2;

Інкремент

Оператор інкремент використовується наступним чином:

Var ++ або ++ Var

Цей оператор збільшує його операнд і повертає значення.
Якщо використовуваний постфіксом, з оператором після операнда

X ++

то повертає значення перед збільшенням.
Якщо використовуваний префікс з оператором перед операндом

++ X

то повертає значення після збільшення.
Наприклад:

X = 3
Y = X ++

У результаті отримаемо X = 4, а Y = 3.

X = 3
Y = ++ X

У результаті отримаемо X = 4, а Y = 4.

Декремент

Оператор декремента використовується наступним чином:

Var -- або -- Var

Цей оператор зменшує його операнд і повертає значення.
Якщо використовуваний постфіксом

X -- 

то повертає значення перед зменшенням.
Якщо використовуваний префікс

-- X 

то повертає значення після зменшення.
Наприклад:

X = 3
Y = X --

У результаті отримаемо X = 2, а Y = 3.

X = 3
Y = -- X

У результаті отримаемо X = 2, а Y = 2.

Унарне віднімання

Унарний оператор віднімання повинен передувати його операндів.

X = -X

Віднімає значення X; наприклад,

X = 3
X = - X

У результаті отримаемо X = -3.

Оператори мови JavaScript