Адміністративно-правові засади реалізації права на отримання професійної правничої допомоги в Україні

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

Адміністративно-правові засади реалізації права на отримання професійної правничої допомоги в Україні


Напрям підготовки,спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень:

Мета та завдання навчального курсу

Мета:

Завдання:

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати: ....................

вміти: ...................


Робоча програма курсу

Автор (укладач) курсу

Посилання на сторінки авторів (укладачів)


Учасники

Сторінка координування курсу "Назва курсу" викладачЗміст курсу

Змістовий модуль 1. Назва ...

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 2. Назва ...

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 3. Назва ...

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2


Ресурси

Рекомендована література

Базова


Допоміжна

Інформаційні ресурси

---