Адиіністративно-правовий статус Рахункової палати

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

......


Напрям підготовки,спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень:

Мета та завдання навчального курсу

Мета Дослідження на тему адміністративно-правовий статус Рахункової палати..............

Завдання Проаналізувати роль та значення Рахункової палати у сфері фінансового контролю; правовий механізм та гарантії незалежності діяльності Рахункової палати; праавозастосовча практика діяльності Рахункової палати.....................

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати: основні аспекти діяльності Рахункової палати....................

вміти: ...................


Робоча програма курсу

Автор (укладач) курсу

Іванов О.В., Козаков М.І.


Учасники

Сторінка координування курсу "Назва курсу" викладачГрафік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1

Навчальні теми змістового модуля 1.

Змістовий модуль 2

Навчальні теми змістового модуля 2.

Змістовий модуль 3

Навчальні теми змістового модуля 3.

Змістовий модуль 4

Навчальні теми змістового модуля 4.

Варіант Календар

Тиждень 1

Навчальні теми для вивчення на 1-му тижні.

Тиждень 2

Навчальні теми для вивчення на 2-му тижні.

Тиждень 3

Навчальні теми для вивчення на 3-му тижні.

Тиждень 4

Навчальні теми для вивчення на 4-му тижні.


Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Назва ...

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 2. Назва ...

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 3. Назва ...

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2


Ресурси

Рекомендована література

Базова


Допоміжна

Інформаційні ресурси

---