Історія світової художньої культури ІІ курс за вибором

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Історія світової художньої культури


Курс за вибором студентів різних спеціальностей. Освітньо-кваліфікаційний рівень:бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета

Ознайомити студентів з основними тенденціями розвитку світової художньої культури від її джерел до сьогодення.

Сприяти особистісному художньо-естетичному розвитку студентів, формуванню у них компетентностей у сфері художньої культури, вихованню потреби у духовному самовдосконаленні в процесі знайомства з основними здобутками світової художньої культури.


Завдання

 • сформувати у студентів загальне уявлення про сутність художньої культури, особливості різних видів мистецтва;
 • розкрити специфіку окремих регіональних моделей у розвитку світової художньої культури (через з’ясування загальних особливостей мистецтва історико-культурних регіонів та їх характерних прикладів);
 • ознайомити студентів з основними європейськими мистецькими стилями (з їх характерними рисами та найбільш типовими прикладами в різних видах мистецтва);
 • ознайомити студентів з найбільш визначними шедеврами світового мистецтва;
 • виховувати культуру міжнаціонального спілкування через вивчення художніх традицій народів зарубіжних країн, сприяти міжкультурному діалогу;
 • виховувати емоційно-естетичне ставлення до здобутків світової культури, формувати естетичні смаки і уподобання, вміння використовувати в подальшій професійній діяльності досвід освоєння культури.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • загальні тенденції розвитку світової художньої культури в контексті її окремих національних та регіональних моделей;
 • визначні художні явища в історії світової культури;
 • найбільш відомі пам’ятки світової культури, шедеври світового мистецтва (в тому числі розпізнавати їх візуально);
 • імена відомих митців в різних галузях художньої культури .


вміти:

 • аналізувати факти, події, процеси в історії світової художньої культури;
 • користуватися різними джерелами з історії світової художньої культури;
 • застосовувати одержані знання в подальшій професійній діяльності.


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Вівсяна Інна Анатоліївна

Грінченко Віктор ГригоровичУчасники

Група 21, факультет історії та права, 2014-2015 н.р. викладач Вівсяна Інна Анатоліївна, Отримати консультацію

Група 22, факультет історії та права, 2014-2015 н.р. викладач Вівсяна Інна Анатоліївна, Отримати консультацію

Група 23, факультет історії та права, 2014-2015 н.р. викладач Вівсяна Інна Анатоліївна, Отримати консультацію

Група 24, факультет історії та права, 2014-2015 н.р. викладач Вівсяна Інна Анатоліївна, Отримати консультацію

Група 25, факультет історії та права, 2014-2015 н.р. викладач Вівсяна Інна Анатоліївна, Отримати консультацію

Група 21, мистецький факультет, 2014-2015 н.р. викладач Вівсяна Інна Анатоліївна, Отримати консультацію


Графік навчання

Варіант Календар

Тиждень 1 (16.02 - 20.02.2015)

Виконання вхідного контролю (в Мооdle)

Лекція по темі 3. Художня культура ранніх і традиційних цивілізацій Сходу (Єгипет, Месопотамія, Індія, Китай, Японія).

Тиждень 2 (23.02 - 27.02.2015)

Виконання вхідного контролю (в Мооdle)

Виконання завдань самостійної роботи - т.1,2,3

Тиждень 3 (02.03 - 06.03.2015)

Лекція по темах 4.Антична художня культура і 5. Художня культура класичного Арабського Сходу.

Виконання завдань самостійної роботи - т.1,2,3

Тиждень 4 (09.03 - 13.03.2015)

Виконання завдань самостійної роботи - т.4,5, наповнення глосарію

Тиждень 5 (16.03 - 20.03.2015)

Лекція по темах 6. Художня культура Візантії і 7. Середньовічна художня культура Західної Європи.

Виконання завдань самостійної роботи - т.4,5, наповнення глосарію

Тиждень 6 (23.03 - 27.03.2015)

Виконання завдань самостійної роботи - т.6,7, наповнення глосарію

Тиждень 7 (30.03 - 03.04.2015)

Лекція по темі 8. Художня культура європейського Відродження.

Виконання завдань самостійної роботи - т.6,7, наповнення глосарію

Тиждень 8 (06.04 - 10.04.2015)

Виконання завдань самостійної роботи - т.8, наповнення глосарію

Тиждень 9 (13.04 - 17.04.2015)

Лекція по темі 9. Європейська художня культура Нового часу (ХVІІ – ХІХ ст.)

Виконання завдань самостійної роботи - т.8, наповнення глосарію

Тиждень 10 (20.04 - 24.04.2015)

Виконання завдань самостійної роботи - т.9, наповнення глосарію

Тиждень 11 (27.04 - 01.05.2015)

Лекція по темі 10. Художня культура новітньої доби світової історії (ХХ – початок ХХІ ст.)

Виконання завдань самостійної роботи - т.9, наповнення глосарію

Тиждень 12 (04.05 - 08.05.2015)

Виконання завдань самостійної роботи - т.10, наповнення глосарію

Тиждень 13 (11.05 - 15.05.2015)

Виконання модульної контрольної роботи, подання ІНДЗ на перевірку

Тиждень 14 (18.05 - 22.05.2015)

Виконання модульної контрольної роботи, подання ІНДЗ на перевірку

Тиждень 15 (25.05 - 29.05.2015)

Подання ІНДЗ на перевірку, залік

Зміст курсу

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль ІІ. Назва модулю

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль ІІІ. Назва модулю

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2


Ресурси

Рекомендована література

Базова


Допоміжна

Інформаційні ресурси

---