Інформаційні мережі

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Інформаційні мережі

Галузь знань 12 Інформаційні технології, спеціальність 122 Комп'ютерні науки, освітній ступінь «Бакалавр»

Мета та завдання навчального курсу

Мета викладання дисципліни – набуття знань про принципи побудови та функціонування сучасних інформаційних, базові технології локальних мереж, стандартні стеки протоколів, принципи маршрутизації.

Програмою дисципліни "Інформаційні мережі" передбачається ознайомлення студентами із принципами багаторівневої організації локальних і глобальних інформаційних мереж, топологіями мереж та середовищами передачі даних, технологіями, обладнанням та протоколами локальних мереж, принципами маршрутизації.

Матеріали до курсу

Робоча програма

Тематика лабораторних робіт

Завдання до лабораторних робіт - Частина 1

Завдання до лабораторних робіт - Частина 2

Пакети для аналізу

Довідник з командного рядка

Аналізатор пакетів Wireshark

Методичні вказівки до самостійної роботи

Питання до контрольних робіт

Автор курсу

Баранюк Олександр Филимонович


Учасники

Викладач

Баранюк Олександр Филимонович

Студенти

КН18Б (комп‘ютерні науки 2018 рік вступу),

Ресурси

Рекомендована література

Базова

  1. Куроуз Дж. Компьютерные сети. Многоуровневая архитектура Интернета / Дж. Куроуз, К. Росс. – СПб. : Питер, 2004. – 765 с.
  2. Олифер В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы : учебник для вузов / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. – 4-е изд. – СПб. : Питер, 2010. – 944 с.
  3. Таненбаум Э. Компьютерные сети / Э. Таненбаум. – 5-е изд – СПб. : Питер, 2012. – 960 с. – («Классика Computer Science»).

Допоміжна

  1. Болілий В.О., Котяк В.В. Комп’ютерні мережі : навчальний посібник / В.О. Болілий, В.В. Котяк. – Кіровоград : ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2008. – 144 с.
  2. Руководство по технологиям объединенных сетей : пер. с англ. / Cisco Systems Inc. – 4-е изд. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2005. – 1040 с.
  3. Столингс В. Современные компьютерные сети / В. Столингс. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2003. – 783 с. – («Классика Computer Science»).