Інформатика у Франції

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Підготували: Вербіцька Юлія, Ворона Христина (МІЕ17Б)

Зміст:
1. Навчальний курс “Інформатики” у Франції
2. Особливості вивчення інформатики
3. Посилання на джерела інформації
4. Додатки (презентація)

1. Навчальний курс “Інформатики” у Франції

Діти Франції навчаються 11 років у школі: з 6-ти до 17-ти років.
Шкільна освіта складається з:

  • початкової (елементарної) школи – 6-11 років (з 1 по 6-й клас)
• середньої школи:
1. чотирирічний коледж (або технічних профільних курсів)- (7 – 10 класи)
2. дво-, трирічний ліцей (професійні ліцеї, центри виробничого учнівства, курс професійного бакалавріату)

У Франції обов'язкова безкоштовна десятирічна середня освіта дітей з 6 до 16 років. У цій країні існують державні, муніципальні і приватні школи. Таким чином, щоб здобути повну середню освіту у Франції, учні навчаються 12—13 років.
В елементарній школі діти освоюють такий предмет, як технологія Знання та навички, набуті в кінці коледжу з даного предмету:

  1. Ознайомлення з різними стадіями розробки і реалізації товару або послуг використовуючи засоби ІКТ;
2. Аналіз продуктів, що являють собою основні потреби суспільства;
3. Визначення основних методів розподілу і збуту, а також деякі види комерційної інформації;
4. Переконатися, в доцільності використання незалежних інформаційних технологій і зв'язку;
5. Розуміння впливу використання комп'ютера та комунікації в організації роботи.

Під час навчання в коледжі (7—10 класи) учні вивчають інформаційні технології та комунікації

2. Особливості вивчення інформатики

Ще в далекому 1986 році, однією з основних цілей навчання є використання мікро-ЕОМ у якості навчальної дисципліни з метою вдосконалення процесу вивчення та ознайомлення учнів з комп'ютерами. З 24 по 28 вересня 1979, протягом тижня «Комп'ютер та суспільство», в Палаці конгресів в Парижі, присвяченого новій політиці, відбулась справжня революція - відбулась спроба введення предмету інформатики. В січні 1980р. з’явилось Агентство інформаційних технологій. Вчителі та прибічники інформатизації дуже важко переживали цю проблему. 22 і 23 жовтня 1980, FEN був проведений семінар на тему "Інформаційні технології та безперервна освіта", у якому розглядається вплив інформаційних технологій на саме навчання, відносини між вчителем і учнем, шкільний персонал, менеджмент установ та підготовку вчителів. Одна з шкіл 5 грудня 1980 опублікувала статтю з описом різних аспектів комп'ютерного навчання. У серії "досліджень і розробок", SNES публікує "Інформаційні технології в освіті".
На 25 листопада 1980 на зміні століть міністр освіти представив план, за яким всі школи протягом п'яти років будуть оснащені 8-ма комп'ютерами кожна, для використання комп'ютера як засобу навчання та вивчення.
Взагалі, шлях до визнання предмету інформатика був довгим та тернистим та на жаль не досяг гідного рівня, оскільки викладання предмету перш за все направлене на вивчення ІКТ для застосування в міжпредметних зв’язках.
В ХХ столітті, школа намагається відповідати європейським стандартам та застосовує засоби масової інформації і технологічне обладнання в навчанні: радіо (1930) Телебачення (1950) ,комп'ютери (1970-х років ), відеомагнітофони (1980), мультимедіа (1990).

Застосування ІКТ в навчанні передбачає виховання та навчання молоді з питань використання технологій та мережі Інтернет, а саме:

    ◦ навчити їх пошуку і сортуванню інформації відповідно до їх потреб;
◦ розвинути критичного ставлення до інформації, отриманої з мережі ;
◦ захист учнів від шкідливих намірів ( порнографії , шахрайства та інших загроз);
◦ пояснення небезпек пов’язаних з використанням Інтернету, з піратством , питань поваги до інтелектуальної власності

Цей список не є вичерпним.
Мета навчання полягає в управлінні процесом навчання учнів при роботі з застосуванням інформаційних технологій, враховуючи те, що в сім'ях, дитина часто надана сама собі.

Типологія ресурсів, що надають засоби ІКТ , має наступний вигляд:

    ◦ бази даних та інформації (цифрові матеріали, включаючи текст, зображення, відео та т.і.), які можуть бути використані як навчальний матеріал , який можна викласти в наочному вигляді
◦ Електронні підручники, що з кожним днем збагачуються новими даними (відео, ілюстрації та т.і.)
◦ Спеціалізовані програми, які можуть бути використанні в ролі тренажерів , при виконанні лабораторних робіт та для звичайного викладу матеріалу
◦ Тренажери, експертні системи для моделювання явищ, які вивчаються з варіативними параметрам,
◦ Пристрої ,необхідні для виводу інформації та т.і.

Навчання з використанням ІКТ у Франції передбачає такі види навчання, як :

      • інтерактивне, (електронне). Етимологічно навчання за допомогою електронних засобів, може бути кваліфіковано відповідно до декількох точок зору: економічної, корпоративної, освітньої, технологічної. Згідно визначення цього поняття Європейським союзом інтерактивне навчання (електронне навчання) – це навчання є використання нових інформаційних технологій та Інтернету з метою підвищення якості навчання шляхом полегшення з одного боку, доступу до ресурсів і послуг а іншого обміну інформацією та віддаленого співробітництва. Електронне навчання включає в себе всі освітні технології, які ми вже знаємо: електронні підручники , CD / ROM, гіпермедіа, Інтелектуальні розробки та т.і. Електронне навчання може відбуватися не лише безпосередньо, а й віддалено (в мережі/ або через Інтернет) або в обох режимах одночасно. Цей метод навчання / освіти, що теоретично дозволяє подолати фізичну присутність вчителя поруч та дозволяє вчителю виступати в ролі віддаленого координатора заходів та посередника.
• Платформа для онлайн навчання, яку іноді називають LMS (Learning Management System) представляє собою веб-сайт на якому розміщені підручники, що сприяє сприяє реалізації стратегії викладання.
• Цифрові робочі місця або цифрові навчальні приміщення. Цифровий простір, робота безпечного онлайн порталу дозволяє всім членам шкільного співтовариства (учням, викладачам, не-викладацького складу, батькам) отримати доступ до освітнього порталу та ресурсів підтримки учнів. Цифрові робочі місця зазвичай пропонуються місцевими організаціями, які реалізовуються з допомогою Rectorats.
• Цифрові робочі місця розглядають багато питань в галузі ІКТ , спрямовані на:
▪ Управління інформаційними системами (керування, вивчення, тощо.)
▪ Модернізації державної служби, надання всім користувачам (учням, батькам, вчителям), інформації, послуг та підтримки з питань освіти ;
▪ Ознайомити студентів з використанням технологій, що дозволить їм навчатися краще;
▪ Використання можливості застосування різних форм навчання.
• інтерактивні дошки

Інтерактивна дошка являє собою пристрій, що поєднує переваги сенсорного екрану і відео-проекції. Білий сенсорний екран підключається до комп'ютера через кабель (зазвичай USB). Він може передавати інформацію різного характеру, в тому числі нове положення миші, реагує на дотик. Відеопроектор забезпечує відображення екрану комп'ютера на дошці. Розміри екрану може сягати більше 2 метрів. Комп'ютер, підключений до BIT не повинні бути дуже потужними.
Але все ж, не дивлячись на постійне збільшення ролі технічних засобів в навчанні багатьох європейський країн, французька школа значно відстає в цьому питанні.
В дослідженні європейської комісії, опублікованому, в кінці вересня 2006 року, «Доступ та використання ІКТ в європейський країнах», 90% французьких шкіл мають доступ до інтернету і 75% з них отримують широкополосне з’єднання. І це аж 72% в порівняні з 45% в 25 країнах ЄС та в порівнянні з 5% в 2001році. Тим не менш в цій області Франція займає 14 місце серед 27 країн, що прийняли участь в експерименті.
І знову ж таки, звертаючись до статистики, виявилось, що франція займає далеко не останнє місце з точки зору використання Інтернету та комп'ютерних класів, оскільки 66% французьких вчителів кажуть, що вини використовують Інтернет в навчанні на протязі останніх 12 місяців (74% в 25 країнах ЄС). З них, 8% в початковій школі , 28% в коледжах і 40% в середніх школах.
22% французьких вчителів не бачить цінності у використанні комп’ютерів та комп’ютерних класів у навчанні. Дослідженні показало,що 34% французьких вчителів ніколи не використовували комп’ютер в силу того,що їх просто немає , а 63% опитаних вчителів стверджували, що недостача навичок роботи з комп’ютером та обладнання є основною причиною їх низького використання.

3. Посилання на джерела інформації

Особливості викладання інформатики у загальноосвітніх школах зарубіжних країн

Школи Франції

4. Презентація
Можна переглянути за посиланням: Інформатика у Франції