Інформатика у Великобританії

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Підготували студенти групи МІЕ17Б: Волошаненко Микола, Осіпова Вікторія, Чудна Олена

Великобританія.jpg

Зміст

1. Навчальний курс "Інформатика" у Великобританії.

2. 4 етапи навчання інформатики.

3. Рівні AS та A з інформатики.

4. Посилання на джерела інформації.

5. Додаткова література.

6. Додатки (презентація).


Навчальний курс "Інформатика" у Великобританії

Високоякісна інформатична освіта надає учням засоби застосування обчислювального мислення та творчості для розуміння і зміни світу. Інформатика має глибокі зв'язки з математикою, природничими науками, дизайном та технологіями, і забезпечує уявлення про природні та штучні системи.

Ядром предмету є навчання принципам інформації та обчислень, вивчення того, як працюють цифрові системи, та застосування цих знань для програмування.Базуючись на цьому розумінні учні зможуть створювати програми, системи та різноманітний контент за допомогою інформаційних технологій. Інформатика також розвиває цифрову грамотність - вміння використовувати ІКТ, самовиражатись та формулювати ідеї з їх допомогою - на тому рівні, що потрібен для майбутнього фахівця та громадянина цифрового світу.

Навчальний курс має назву – computing (інформатика).

Національна навчальна програма має забезпечити для всіх учнів:

 • розуміння та застосування основних принципів та понять інформатики, в тому числі абстракції, логіки, алгоритмів та представлення даних;
 • аналіз задач з обчислювальної точки зору, поширений практичний досвід написання комп'ютерних програм для вирішення таких задач;
 • оцінку та застосування інформаційних технологій, в тому числі нових та незнайомих, для аналітичного розв'язку задачі;
 • відповідальне, компетентне, впевнене та творче використання інформаційних та комунікаційних технологій.

Але основна задача не зробити з дитини програміста, а навчити мислити.

Вивчати інформатику діти починають ще з початкової школи, що в свою чергу допомагає позбутися, так званої гендерної нерівності, що програмування це лише для хлопчиків.

Навчання полягає в максимальному розвитку творчих та індивідуальних рис кожного учня, тому і форми уроків відповідні:

 • практичні та лабораторні роботи
 • електронна презентація, проекти
 • робота в групах

Діти можуть вносити пропозиції щодо форми і темпу навчання. Досить часто можна зустріти голосування яку форму роботи учні хочуть.

Засобами навчання є: підручник, комп’ютер, електронні навчальні курси, мікросвіт (засіб навчання, створений для певної навчальної мети і вирішення конкретних навчальних завдань).

Спеціальними методами навчання інформатики є: евристичний метод, навчання на моделях, метод доцільних завдань, метод телекомунікаційних проектів.


4 етапи навчання інформатики


Курс інформатики розбитий на 4 етапи (Key Stage):

Етапи.png

Етап 1 (Key Stage 1), 1-2 клас

Учнів потрібно навчити:

 • розуміти поняття алгоритму, як вони реалізовані у вигляді програм на цифрових пристроях; і що програми виконуються, слідуючи точним і однозначним інструкціям;
 • створювати і налагоджувати прості програми;
 • використовувати логічне мислення, щоб передбачити поведінку простих програм;
 • використовувати технології, щоб цілеспрямовано створювати, організовувати, зберігати, управляти і видобувати цифровий контент;
 • розуміти загальне використання інформаційних технологій за межами школи;
 • безпечно і відповідально використовувати технології, зберігаючи приватність особистої інформації; знати, куди звернутися за допомогою і підтримкою, коли є сумніви з приводу змісту або співрозмовника в Інтернеті або інших онлайнових технологіях.

Етап 2 (Key Stage 2), 3-6 клас

Учнів потрібно навчити:

 • розробляти, писати і налагоджувати програми, які виконують конкретні задачі, в тому числі управління або моделювання фізичних систем; вирішувати задачі шляхом розкладання їх на дрібніші частини;
 • використовувати послідовність, вибір і повторення у програмах; працювати зі змінними та різними формами введення і виведення даних;
 • використовувати логічне мислення, щоб пояснити, як працюють деякі прості алгоритми і для виявлення та виправлення помилок в алгоритмах і програмах;
 • розуміти організацію комп'ютерних мереж, включаючи Інтернет; те, як вони можуть надавати різні сервіси, такі як всесвітня павутина, і можливості, які вони пропонують для спілкування та спільної роботи;
 • ефективно використовувати технології пошуку, розуміти, як відбираються та ранжуються результати пошуку, а також вимогливо оцінювати цифровий контент;
 • вибирати, використовувати і поєднувати різноманітне програмне забезпечення (у тому числі інтернет-послуги) з цілого ряду цифрових пристроїв для проектування і створення широкого спектру програм, систем і змісту, які виконують поставлені задачі, в тому числі збору, аналізу, оцінки і представлення даних та інформації;
 • безпечно і відповідально використовувати технології; ідентифікувати прийнятну та неприйнятну поведінку; визначити ряд способів повідомлення занепокоєння з приводу змісту і контактів.
Інф.jpg

Етап 3 (Key Stage 3), 7-9 клас Учнів потрібно навчити:

 • розробляти, використовувати і оцінювати обчислювальні абстракції, які моделюють стан та поведінку реальних задач та фізичних систем;
 • розуміти кілька ключових алгоритмів, які відображають обчислювальне мислення [наприклад, алгоритми сортування і пошуку]; використовувати логічне мислення, щоб порівняти корисність альтернативних алгоритмів для однієї задачі;
 • використовувати дві або більше мов програмування, принаймні одна з яких має бути текстовою, для вирішування різноманітних обчислювальних задач; належним чином використовувати структури даних [наприклад списки, таблиці або масиви]; проектувати і розробляти модульні програми, що використовують

процедури або функції;

 • розуміти просту булеву логіку [наприклад AND, OR та NOT] і деякі з її застосувань у схемах та програмуванні; розуміти, як числа можуть бути представлені в двійковому вигляді, і бути в змозі виконувати прості операції на двійкових числах [наприклад двійкове додавання та перетворення між двійковою і десятковою системою числення];
 • розуміти апаратні і програмні компоненти, які утворюють комп'ютерні системи, і те, як вони взаємодіють одна з одною та з іншими системами;
 • розуміти, як зберігаються і виконуються інструкції у комп'ютерній системі; розуміти, як дані різних типів (у тому числі текст, звуки і зображення) можна представити і обробляти у цифровому вигляді, у формі двійкових чисел;
 • виконувати творчі проекти, які включають відбір, використання і комбінування кілька прикладних програм, бажано на цілому ряді пристроїв, для досягнення перспективних цілей, у тому числі зі збиранням та аналізом даних для задоволення потреб відомих користувачів;
 • створювати, повторне використовувати, переглядати і змінювати цифрові артефакти для заданої аудиторії, з увагою до придатності, дизайну і юзабіліті;
 • розуміти ряд способів безпечного, відповідального та надійного використання технологій, в тому числі із захистом своєї особи в мережі та конфіденційністю інформації; ідентифікувати небажаний контент, контакти і поведінку та знати, як повідомити про проблеми.

Етап 4 (Key Stage 4), 10-11 клас Учнів потрібно навчити:

 • розвивати свої здібності, креативність і знання в галузі інформатики, цифрових засобів масової інформації та інформаційних технологій;
 • розвивати і застосувати свої аналітичні та обчислювальні навички мислення, навички вирішення задач та розробки дизайну;
 • розуміти, як зміни в технологіях впливають на безпеку, в тому числі нові способи захисту свого онлайнового особистого життя й особи, і як виявити і повідомити про ряд проблем.


Рівні AS та A з інформатики

Інфа.jpg

Окремо є програма для GCE AS та А-levels – це курси профільного навчання за вибором, орієнтовно 10-11 класи.

Рівні AS та A з інформатики повинні заохочувати учнів розвивати:

 • розуміння і здатність застосовувати основоположні принципи і поняття інформатики, в тому числі абстракції, декомпозиції, логіки, алгоритмів і представлення даних;
 • вміння аналізувати задачі з обчислювальної точки зору через практичний досвід вирішення таких задач, в тому числі написання програм з цією метою;
 • здатність до творчого, новаторського, аналітичного, логічного і критичного мислення;
 • вміння бачити взаємозв'язок між різними розділами інформатики;
 • математичні навички (зокрема булева алгебра, порівняння складності алгоритмів, представлення чисел та системи числення)
 • здатність сформулювати індивідуальні (моральні), соціальні (етичні), правові та культурні можливості і ризики цифрової техніки.

У межах вивчення інформатики на цьому рівні учні вивчають такі поняття:

 • основи програмування;
 • поняття типу даних, у тому числі простих типів даних і складних структур даних;
 • представлення даних;
 • виконання і написання алгоритмів;
 • методи пошуку, вибору, обміну та управління даними для отримання інформації з конкретною метою;
 • призначення та функції системного програмного забезпечення;
 • основні характеристики архітектур сучасних систем, включаючи пристрої обробки, зберігання, вводу, виводу даних та з'єднання пристроїв;
 • характеристики мереж і важливість протоколів і стандартів мереж;
 • індивідуальні (моральні), соціальні (етичні), правові та культурні можливості і ризики цифрової техніки;
 • важливість ефективності алгоритму, яка може бути виміряна з точки зору часу виконання і обмежень пам'яті, порівнюваність ефективності алгоритмів, які виконують ту ж задачу;
 • стандартні алгоритми;
 • використання баз даних для зберігання, отримання та обробки даних, в тому числі програмування баз даних і розробка моделей даних;
 • важливість та характеристики різних парадигм програмування.

Учні розвиватимуть такі навички:

 • використовувати системний підхід до вирішення задач;
 • розробляти, писати і тестувати програми для специфікації або вирішення задачі;
 • формулювати пояснення того, як програма працює, аргументувати її правильність та ефективність з використанням логічних міркувань, тестових даних, і зворотнього зв'язку з користувачами;
 • ефективно використовувати абстракцію;
 • належним чином структурувати програми на модульні частини з чітким, добре документованим інтерфейсом;
 • моделювати окремі аспекти зовнішнього світу в програмі;
 • застосовувати математику, пов'язану з комп'ютерними обчисленнями;
 • розуміти та знати як написати специфікацію для програмного рішення задачі.


Посилання на джерела інформації:


Посилання на додаткову літературу:

Додатки

https://drive.google.com/file/d/16I6Ebq3FA5oh5KXUdD-VKUWJu2teDk3a/view?usp=sharing

Примітка: щоб переглянути презентацію в нормальному вигляді і з анімацією краще скачайте її.