Користувач:Гур'янова Оксана Віталіївна

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук


Персональна сторінка викладача КДПУ

GurianovaOksanaFMF.jpg

Про себе

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності фізико-математичного факультету Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Наукові інтереси

Історія, теорія й практика трудового навчання і виховання молоді (ХІХ – поч. ХХ ст.); система професійної освіти; творче середовище як фактор підвищення ефективності навчального процесу

Навчальні курси

Теорія й методика профільної підготовки

Педагогічні інновації в технологічній освіті

Художні основи створення та композиція костюму

Технічне моделювання та художнє оформлення одягу

Основи прикладної антропології

Дистанційні курси

Художні основи створення та композиція костюму, 5 курс (КМО), ФМФ

ПРАКТИКУМ з обслуговуючої праці, 5 курс (КМО), ФМФ

Тренінг "Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ" (12-23 січня 2015 року)

Публікації

Автор близько 45 наукових та методичних друкованих праць, із них 9 – навчально-методичні посібники, в тому числі 1 видано з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів» (у співавторстві).

Основні публікації (2011-2016)

Тези конференцій

1. Використання творчої педагогічної взаємодії на заняттях із технологій // Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій та технологічній галузях: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Бердянськ: БДПУ, 2011. – С. 138-139.(0,2 д.а.)

2. Актуальні питання впровадження інноваційних ресторанних технологій у навчальний процес // Проблеми та інновації в природничій, технологічній та професійній освіті: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції, Кіровоград, 20-23 квітня 2016 р. / За заг. ред. М.І. Садового та О.В. Єжової. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка., 2016. – С.70-72. (0,2 д.а.)

3. Катеринославський період діяльність видатного українського педагога-реформатора А. Синявського (до 150-річчя від дня його народження) // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 29-30 червня 2016 р., м.Дніпро. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: Роял Принт, 2016. – 386 с. – С. 60-63. (0,3 д.а.)

Статті у наукових фахових виданнях

1. Використання творчої педагогічної взаємодії на заняттях із технологій // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. – Бердянськ: БДПУ, 2011. – № 3. – C. 63-68. (0,4 д.а.)

2. Український педагог і методист Микола Володкевич // Наукові записки. – Випуск 101. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – С. 70-79. (у співавторстві) (0,5/0.2 д.а.)

3. Активізація творчого мислення студентів за допомогою нових педагогічних технологій // Наукові записки. – Випуск 120. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка., 2013. – С. 117-127. (0,5 д.а.)

4. Комерційні училища в системі професійної освіти України (кін. ХІХ - поч. ХХ ст.) / Вища освіта України №3 (додаток 2) - 2014. - Тематичний випуск "Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології". - Т.1. - С.190-195. (0,5 д.а.)

5. Інноваційна педагогічна діяльність новатора професійної системи освіти України А.Синявського (кін. ХІХ - поч. ХХ ст.). Наукові записки. – Випуск 7. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина1. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 236 с. – С. 164-167. (0,5 д.а.)

6. Застосування інтерактивних технологій навчання при викладанні харчових технологій для студентів напрямку «Професійна освіта» // Наукові записки. – Випуск 8. - Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина IV. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка., 2015. - С. 32-39. (0,5 д.а.)

7. Актуальність вивчення інноваційних ресторанних технологій для майбутніх фахівців харчових технологій // Наукові записки. – Випуск 9. - Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 3. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка., 2016. - С. 3-6. (0,5 д.а.)

Посібники

1. Застосування інтерактивних методик навчання на заняттях із технологій. - Кіровоград: ПП Центр оперативної поліграфії „Авангард”, 2011, – 48 с. (2,5 д.а.)

2. Технологія оброблення швейних виробів: Навчальний посібник. – Кіровоград: Лисенко В.Ф., 2013. – 236с. (Гриф МОНУ) (у співавторстві – Єжова О.В.) (10,5/2,5 д.а.)

3. Прикладна антропологія: практикум. Навчальний посібник. – Кіровоград: ПП Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2014. – 72с. (3,5 д.а.)

4. Композиція костюма: Практикум: навч. метод. посібник. – Кіровоград: ПП Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2014. – 88с. (4,3 д.а.)

5. Педагогічні інновації в технологічній освіті: Курс лекцій. Навчальний посібник. - Кіровоград: ПП Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2014. – 60с. (2,7 д.а.)

6. Інформаційно-методичні матеріали до підготовки і складання державної атестації. Галузі знань: 0101 Педагогічна освіта. Освітньо-професійний рівень «бакалавр», напрям підготовки: 6.010103 Технологічна освіта; освітньо-професійний рівень «спеціаліст», спеціальність: 7.01010301 Технологічна освіта (Профіль навчання: Автосправа. Конструювання та моделювання одягу); освітньо-професійний рівень «магістр», спеціальність: 8.01010301 Технологічна освіта. / [О.В. Гур’янова, Т.В. Куценко, С.І. Рябець]; [Заг. ред. М.І. Садовий]. – Кіровоград: РВВ КДПУ імені В. Винниченка, 2015. – 180 с. (7,5/2,5 д.а.)

Виховна робота та громадська діяльність

Участь у організації та проведенні майстер-класів, виставок, екскурсій.

Інформаційні матеріали:

Виставка до Дня міста, 2014

Підготовка студентів до участі у Конкурсі молодих модельєрів-дизайнерів костюма «Палітра моди», концертів, фестивалів, Всеукраїнських конкурсів дизайнерів.

Інформаційні матеріали:

Показ мод у виставковому центрі «ЕкспоЦентр» в рамках Першої спеціалізованої виставки «Будівництво і ремонт. Реклама і дизайн» 2014 (29.05.2014)

Конкурсі молодих модельєрів-дизайнерів костюма "Палітра Моди" 2015 (21.04.2015)

Всеукраїнський конкурс дизайнерів Fashion Show «Мода без кордонів» 2015 (25.04.2015)

Національний конкурс індустрії краси «KIROVOGRAD FASHION WEEKEND 2015» (15.05.15)

Участь у реалізації суспільно важливих соціальних проектів: організація та проведення заходів, досліджень, аналітичної звітності за проектами, робота із засобами масової інформації, PR.

Проходила стажування у державних та громадських організаціях республіки Польща.