Користувач:Громко Тетяна Василівна

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук


Персональна сторінка викладача КДПУ

Gromko.jpg

Про себе

кандидат філологічних наук,

доцент кафедри української мови

Навчальні курси

Навчальний курс "Українська діалектологія"

Навчальний курс "Українська мова (за професійним спрямуванням)"

Навчальна практика: Діалектологічна практика

Навчальні проекти

Портфоліо з теми "Місцевий діалектний матеріал" Громко Тетяна

Тренинги

Тренінг за 10 версією програми Intel "Навчання для майбутнього" (для викладачів КДПУ) 26 січня - 31 січня 2015 року

Навчання за програмою "Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ" (2-30 березня 2015 року)

Публікації, сайти та блоги

1. Громко Т.В. Семантичні особливості народних географічних термінів Центральної України (на матеріалі Кіровоградщини): ареф. дис. ... канд. філол. наук. - Кіровоград, 2000. - 18 с. [1]


2. Громко Т.В. Семантичні особливості народних географічних термінів Центральної України (на матеріалі Кіровоградщини): монографія. - Кіровоград, 2000. - 224 с.

0962.jpg


3. Громко Т.В., Лучик В.В., Поляруш Т.І. Словник народних географічних термінів Кіровоградщини: словник. - Кіровоград, 2000. - 224 с.

4. Словник-довідник з історії. – Кіровоград: КірЮІ ХНУВС, 2010. – 42 с. (у співавторстві з ПечерицеюТ.В.).

5.Ділова українська мова. Навчально-методичний посібник для студентів філології та журналістики. – Кіровоград, 2011. – 179 с. (у співавторстві з Гуцул Л.)


Список опублікованих статей

 • Проблема визначення середньонаддніпрянсько-степового діалектного порубіжжя в межах Кіровоградщини // Наукові записки. Вип. 86. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2009. – С 249-252. [2]
 • До вивчення синтаксичних норм у фаховій підготовці правознавців // Наукові записки. Вип. 86. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2009. – С. 306-311 (у співавторстві зі Стецюк Р.І.).
 • Лексика на позначення свідків і свідчення у судовому процесі (на матеріалі актових документів Гетьманщини) // Мовознавчі студії. Випуск 2: Фразеологізм і слово у тексті і словнику (За матеріалами Всеукраїнської наукової конференції на пошану 75-річчя від дня народження професора Мар’яна Демського) / Упор.: К.Іваночко та ін. – Дрогобич: Посвіт, 2010. –С. 388-393. (у співавторстві зі Стецюк Р.І.).
 • Термінологія судової медицини в сучасній українській мові (семантико-словотвірний аспект) // Studia lingvuistica et juridica: Доповіді Міжвузівської науково-практичної конференції, присвяченої питанням лінгвістики і права (8-9 грудня 2010 року) «Актуальні проблеми мови і права: історія і сучасність». – Кіровоград: КірЮІ ХНУВС, 2010. – С. 38-43 (у співавторстві зі Стецюк Р.І.).
 • Росіянізми у творчості В.Винниченка // Наукові записки. – Випуск 92. Серія Філологічні науки (літературознавство, мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – С. 299-306 (у співавторстві зі Стецюк Р.І.).
 • Вивчення фразеологізмів під час фахової підготовки студентів-правників // Центральноукраїнський часопис Кіровоградського юридичного інституту ХНУВС: Зб. наук. праць. – Кіровоград: КірЮІ ХНУВС, 2010. – № 1. – С. 110-118.
 • Семантика народної географічної термінології Центральної України (на матеріалі Кіровоградщини) // Наукові записки. Вип. 89(3). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5-и ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2010. – С. 267-271.
 • Особенности семантики географической лексики в украинских диалектах // Современная славистика и научное наследие С.Б. Бернштейна: Тезисы докладов международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения выдающегося отечественного слависта д.ф.н., проф. С.Б. Бернштейна, 15-17 марта 2011 г. – Москва: Институт славяноведения РАН, 2011. – С. 155-158.
 • Стан і перспективи дослідження середньонаддніпрянсько-степового та подільського діалектного порубіжжя в межах Кіровоградщини // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2011. – Вип. 96(1). – С. 550-555.
 • Особливості юридичної термінології та її перекладу // Studia linguistica et juridica: Зб. наук. праць / Відпов. ред. О.І.Іліаді. – Кіровоград: КірЮІ ХНУВС, 2011. – Вип.1. – С. 23-44.
 • Словник юридичної термінології при вивченні курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» // Наукові записки. Вип. 100. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2011. – С. 505-511.
 • Актуальність словника юридичної термінології під час вивчення курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» // Вісник гуманітарних наук Львівського національного аграрного університету. – 2011. – № 3-4. – С. 440-451.
 • Традиції і новаторство збирання діалектного матеріалу в говірках Кіровоградщини // Наукові записки. – Випуск 104(2). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2012. – Вип. 96(1). – С. 350-353.
 • Вивчення афоризмів у курсі «Українська мова за професійним спрямуванням» // Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку: Міжнародна науково-практична конференція, м Одеса, 08-09 лютого 2013 року. – Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2013. – С.5-8.
 • До проблеми вивчення та перекладу юридичної термінології в курсі «Українська мова за професійним спрямуванням» // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми національного законодавства». 28 березня 2013 року. Випуск 32. – Кіровоград, 2013. – С.86-93.
 • Доцільність синтезованого вивчення лінгвістичного аналізу тексту та сучасної літературної мови // Наукові записки. – Випуск 119. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 261-265.
 • Лексика на позначення сільськогосподарських культур в східноподільських говірках // Studia linguistica et juridica. 2012–2013: Збірник наукових праць / Відп. ред. О. І. Іліаді. – Кіровоград : КІРоЛ, 2013. – С.150-168.
 • Значення афоризмів для підготовки фахового комунікатора // Studia linguistica et juridica. 2012–2013: Збірник наукових праць / Відп. ред. О. І. Іліаді. – Кіровоград : КІРоЛ, 2013. – С.88-97.
 • Юридична термінологія при вивченні курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» // Наукові записки. – Випуск 129. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 373-375.
 • Ареалогічні особливості лексики на позначення сільськогосподарських культур в східноподільських говірках Кіровоградщини // Науковий часопис Східноподільського лінгвокраєзнавчого центру : зб. наук. праць студентів, магістрантів, викладачів / відп. ред. Т.М.Тищенко. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2013. – Вип. 2. – С. 13-27.
 • Збирання мисливської лексики під час лінгвістичної (діалектологічної) практики // Науковий часопис Східноподільського лінгвокраєзнавчого центру : зб. наук. праць студентів, магістрантів, викладачів / відп. ред. Т.М.Тищенко. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2013. – Вип. 2. – С. 9-12. (у спіавторстві з Бокатенко І.).
 • Юридична термінологія при вивченні курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» // Наукові записки. – Випуск 129. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 373-375.
 • Актуальність збирання та класифікації говіркових назв спорідненості і свояцтва // Наукові записки. – Випуск 137. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2015. – С. 179-184.
 • Формування термінологічної компетентності майбутніх юристів при дистанційному вивченні курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» // Наукові записки / Ред. кол.: В.В.Радул, С.П.Величко та ін. – Випуск 141. Частина ІІ. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С. 37-41.

Інтереси

Навчальні

Методика викладання української діалектології

Методика викладання української мови (за професійним спрямуванням)

Консультування збирання місцевого діалектного матеріалу

Керівництво написанням наукових робіт, статей з української діалектології

Наукові

Українська діалектологія

Діалектний матеріал Кіровоградщини

Збирання і класифікація місцевого діалектного матеріалу

Рецензування видань з української діалектології

Юридична термінологія

Право в юриспруденції


Професійні

Редагування текстів

Співробітництво із вчителями шкіл щодо збирання і вивчення місцевого діалектного матеріалу


Хоббі

Читання книг (найрізноманітнішої тематики)

Малювання, аплікації, дизайн

Рукоділля

Подорожі (фото), відеоподорожі